Zásady ochrany osobních údajů

ALTAP, spol. s r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit společnost ALTAP na webu bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Cookies

Webové stránky používají cookies pro phpBB fórum na adrese forum.altap.cz. phpBB používá cookies pro uložení session id a malého množství dat o uživateli. Ostatní webové stránky společnosti ALTAP cookies nepoužívají.

Odmítnutí zasílání elektronické pošty

Společnost ALTAP umožnuje zákazníkům snadno odmítnout zasílání nabídek prostřednictvím elektronické pošty. Kdykoliv můžete požadovat přerušení zasílání elektronické pošty tím, že na dopis odpovíte a sdělíte nám svůj požadavek. Všechny elektronické dopisy, které obdržíte od společnosti ALTAP, budou obsahovat návod, jak odmítnout jejich další zasílání.

Odkazy

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky společnosti ALTAP. Společnost ALTAP nepřezkoumávala všechny tyto webové stránky třetích stran a nemá vliv a nenese zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti ALTAP a společnost ALTAP neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.