Přehled vlastností programu Altap Salamander 4.0

Přejděte v rámci stránky na...

Podporované systémy Základní operace Pokročilé operace
Zabezpečení a soukromí Propojení nástrojů Uživatelské rozhraní a vzhled
Usnadnění přístupu Snadné přizpůsobení Spolupráce s Windows
Síťová konektivita Firemní použití Použití pro vývojáře
Výkon Archivy Prohlížeče souborů
Vyhledávání Navigace Miniatury
Obnovení souborů Porovnání souborů Hromadné přejmenování
Další pluginy Rozšiřitelnost Automatizace
Všechny vlastnosti

Podporované systémy

Altap Salamander je kompatibilní s Microsoft Windows 10, 8.1 a 7. Jsou podporovány jak 32bitové, tak 64bitové verze operačních systémů.

Všechny vlastnosti

Základní operace

Altap Salamander podporuje základní operace pro správu souborů jako je Přejmenování, Prohlížení, Editování, Kopírování, Přesun, Odstranění, Vytváření souborů a adresářů, komprimování a extrahovaní archivů nebo odesílání souborů emailem. Operace probíhají na pozadí s možností řetězit je do fronty, pozastavit a zase spustit.

Všechny vlastnosti

Pokročilé operace

Vedle základních operací jsou k dispozici příkazy pro porovnání adresářů, změnu velkých a malých písmen v názvech, změnu atributů, času nebo konverze kódování a konců řádků souborů. Výpočet místa obsazeného soubory, zobrazení velikosti adresářů v panelu nebo zobrazení podrobných informací o disku. Snadné spouštění externích příkazů pomocí Uživatelské nabídky nebo okna Příkazového řádku. Vytvoření seznamu vybraných souborů a adresářů nebo využití seznamu dříve otevřených souborů a adresářů.

Všechny vlastnosti

Zabezpečení a soukromí

Altap Salamander lze nastavit k odstraňování historie navštívených adresářů nebo seznamu prohlížených nebo spouštěných souborů. Díky podpoře pro Windows Encrypting File System (EFS) je možné šifrovat a dešifrovat soubory na úrovni NTFS, zachovat atribut Encrypted, vlastníky a práva během kopírování souborů a adresářů. Pomocí Správce hesel je možné bezpečně ukládat hesla pro FTP a WinSCP záložky, takže je žádný software na Vašem počítači nemůže přečíst, pokud nezadáte hlavní heslo. Správce hesel používá 256-bitové AES šifrování, současný bezpečnostní standard. Pomocí pluginu Šifrování a dešifrování je možné šifrovat vybrané soubory pomocí 256-bit AES, 448-bit Blowfish nebo 192-bit TripleDES. Plugin zároveň podporuje skartování souborů pomocí Gutmann nebo DOD 5220.22-M metod nebo čištění volného místa na disku. Jsou podpořené FTPS a SFTP přenosové protokoly pro bezpečný přenos souborů po internetu.

Všechny vlastnosti

Propojení nástrojů

Jednotlivé nástroje jsou intuitivně propojeny: prohlížeče, editory, archivery a virtuální souborové sytémy jako je FTP nebo WinSCP. To umožnuje například prohlížet soubory na FTP serveru nebo uvnitř ZIP archivu stejně, jako by soubor ležel na lokálním disku.

Všechny vlastnosti

Uživatelské rozhraní a vzhled

Čisté a elegantní uživatelské rozhraní je přívětivé pro uživatele přicházející z Windows Průzkumníka. Změna velikosti hlavního okna nebo rolování v panelech jsou rychlé a neruší blikáním. Standardně se používá vzhled Windows, ale je ho možné konfigurovat. Operace, které mohou trvat déle, jako například připojení k síťovým diskům, lze přerušit klávesou Escape.

Všechny vlastnosti

Usnadnění přístupu

Díky rozsáhlým možnostem ovládání programu pomocí klávesnice ho lze plně a efektivně ovládat bez použití myši. Je možné zvolit vlastní font použitý v panelech nebo barvu textů a pozadí, například pro dosažení většího kontrastu. Lze definovat vlastní pravidla pro obarvení množin souborů a adresářů.

Všechny vlastnosti

Snadné přizpůsobení

Upravte si Altap Salamander tak, abyste viděli pouze tlačítka, která používáte. Zvolte, které potvrzující hlášení si přejete zobrazovat (například je možné zobrazit potvrzení pro operace tažení myši), definujte si vlastní prohlížeče, editory, archivery nebo externí příkazy. Všechna nastavení jsou dostupná z konfiguračního dialogu a zdokumentována v nápovědě. Odstraňte nebo přidejte pluginy které potřebujete pro svou práci.

Všechny vlastnosti

Spolupráce s Windows

Pokud jste zvyklí na správu souborů ve Windows, snadno se v Altap Salamanderu zorientujete, protože podporuje všechny klíčové funkce: kopírování, vložení nebo vyjmutí souborů ze schránky, tažení souborů pomocí myši nebo zobrazení místních nabídek kliknutím pravým tlačítkem myši.

Všechny vlastnosti

Síťová konektivita

Altap Salamander podporuje většinu populárních síťových protokolů jako je FTP, FTPS (také známé jako FTP Secure a FTP-SSL), SCP, SFTP (SSH File Transfer Protocol). K diskům sdíleným ve Windows (SMB protokol) je možné přistupovat jako k mapovaným na lokální jednotky nebo pomocí UNC cest (\\server\share). Okno Odpojit nabízí jednotný způsob odpojení od všech sítí.

Všechny vlastnosti

Firemní použití

Pro firemní uživatele jsou k dispozici vlastnosti jako je konfigurace umístěná v Registru, podpora pro tichou instalaci nebo podpora pro omezení pomocí Zásad skupiny (Group Policy), jako jsou NoDrives, NoRun nebo NoFind.

Všechny vlastnosti

Použití pro vývojáře

Altap Salamander vznikl jako projekt určený pro naše použití během vývoje software. Mocný grep s podporou pro regulární výrazy propojený s interním textovým prohlížečem je skvělá pomůcka pro prohledávání zdrojového kódu. Podpora pro překryvy ikon je užitečná pro uživatele Tortoise produktů (SVN, CVS, HG, atd.). Vidí status souborů přímo v překryvu jejich ikony. Uživatelskou nabídku lze použít pro spuštění SVN/CVS/HG příkazů jako je check-in nebo check-out. Vestavěný Internet Explorer prohlížeč lze použít pro rychlé náhledy během vývoje webovských stránek. Díky detekci a automatickému načtení změn proměnných prostředí není třeba znovu spouštět Altap Salamandera.

Všechny vlastnosti

Výkon

Altap Salamander bude velmi rychlý a lépe reagující na povely díky rychlému načítání adresářů, malé paměťové náročnosti, vysoce optimalizovanému vykreslování panelů nebo více-vláknové architektuře s načítáním a vykreslováním ikon a miniatur na pozadí.

Všechny vlastnosti

Archivy

Pracujte se soubory i v případě, že jsou uloženy uvnitř archivů. Jsou podporovány všechny hlavní formáty (ZIP, RAR, 7Zip, TAR, atd.). Procházejte archivy, extrahujete soubory nebo komprimujte nové do archivů. Je podporováno prohlížení a upravování uvnitř archivů. Dále lze přidat své vlastní archivery, ať už jako externí programy nebo pluginy. Pro snadnější distribuci souborů lze vytvářet vysoce konfigurovatelné samorozbalitelné archivy.

Všechny vlastnosti

Prohlížeče souborů

Instantně zobrazte obsah populárních formátů souborů. Textové a binární soubory, bitmapové obrázky a databázové soubory. Zobrazte, sejměte, ořízněte, otočte nebo konvertujte obrázky s PictView pluginem. Procházejte dBase nebo FoxPRO databázové struktury s Databázovým prohlížečem. Prozkoumejte multimediální (MP3) tagy s Multimedia prohlížečem. Pomocí Portable Executable prohlížeče lze zobrazit vnitřní strukturu EXE a DLL souborů.

Všechny vlastnosti

Vyhledejte rychle soubory s několika okny Hledat běžícími současně. Použijte mocné regulární výrazy, datum, čas, atributy nebo obsah jako kritéria vyhledávání. Prohledejte disky na výskyt duplikovaných souborů. Uložte kritéria hledání pro další použití. Zobrazujte, editujte, kopírujte, odstraňte nebo přetáhněte myší nalezené soubory. Upřesněte vyhledané soubory pomocí dalšího hledání. Pomocí Uživatelské nabídky spusťte pro vyhledané příkazy externí příkazy.

Všechny vlastnosti

Snadno se navigujte mezi soubory a adresáři pomocí myši a klávesových zkratek. Používejte příkazy Zpět a Vpřed pro přístup k nedávno navštíveným adresářům s použitím chytré paměti pro uložení pozice kurzoru. Definujte si vlastní adresářové zkratky pro rychlý přístup k důležitým adresářům. Seznam pracovních adresářů a otevřených souborů otevírá další možnosti rychlé navigace. Díky nástroji Rychlé hledání lze snadno v panelu vyhledat soubor nebo adresář - jednoduše napište první písmena hledaného jména.

Všechny vlastnosti

Miniatury

Zobrazte miniatury obrázků nebo dokumentů místo ikon. Miniatury lze zvětšit pomocí Ctrl+kolečko myši. Miniatury budou načítány ve více fázích, nejprve rychlé náhledy, potom přesnější, napočítané z plného obrázku. V režimu zobrazení miniatur lze v Altap Salamanderu provádět všechny obvyklé činnosti.

Všechny vlastnosti

Obnovení souborů

Pomocí pluginu Obnovení souborů a adresářů lze obnovit smazané soubory a adresáře na NTFS a FAT discích. Je podporováno obnovení NTFS komprimovaných a šifrovaných souborů. Lze pracovat s fyzickými disky (pevné disky, flash disky) nebo s obrazy disků vytvořených klonováním.

Všechny vlastnosti

Porovnání souborů

Plugin Porovnání souborů umožňuje porovnání jak textových, tak binárních souborů. Rozdíly zobrazuje ve snadno čitelné podobě. V případě textových souborů podporuje zobrazení rozdílů uvnitř jednotlivých řádků.

Všechny vlastnosti

Hromadné přejmenování

Snadno nastavte pravidla pro přejmenování a aplikujte je na vybrané soubory a adresáře. V živém náhledu kontrolujte výsledek operace ještě před jejím provedením. K dispozici je příkaz Zpět pro případ, že operace nedopadla tak jak jste chtěli. K dispozici je možnost uložit nastavení pro další přejmenování. Pomocí Hromadného přejmenování lze organizovat soubory a adresáře díky možnosti přejmenování plných cest. V manuálním režimu lze názvy souborů a adresářů editovat přímo pomocí textového editoru.

Všechny vlastnosti

Další pluginy

K dispozici je množství dalších pluginů. Windows Mobile plugin pro přístup k mobilním zařízením přímo v panelu. Rozdělení a spojení souborů, ověřování integrity souborů pomocí kontrolních otisků CRC, MD5 nebo SHA1. Kopírování nebo přesouvání klíčů v Registru. Grafické zobrazení využití disku pro případ, že dochází místo. Další pluginy jsou k dispozici na diskuzním fóru.

Všechny vlastnosti

Rozšiřitelnost

Pluginy jsou přídavné soubory rozšiřující možnosti Altap Salamanderu. Díky jeho otevřené architektuře mohou vývojáři vytvářet pluginy, které mají vzhled a chování standardních funkcí: prohlížeče, archivery, virtuální souborové systémy (jako je FTP, WinSCP nebo editoru Registru) nebo jen příkazy dostupné v menu Pluginy. Altap Salamander Plugin SDK je volně dostupný na našich stránkách. Další možnost jak rozšířit funkce Altap Salamandera je skriptování pomocí pluginu Automatizace.

Všechny vlastnosti

Automatizace

S pluginem Automatizace lze provádět běžné úlohy pomocí skriptů napsaných v jakémkoliv jazyce podporovaným ve Windows Script Host. Systém Windows standardně podporuje JScript a VBScript. Podporu pro další jazyky lze doinstalovat: Perl, PHP, Python, Ruby a další. Altap Salamander nabízí skupiny užitečných funkcí pro práci s obsahem panelu, zobrazování formulářů nebo pro práci s cestami na souborových systémech.

Všechny vlastnosti

Nápověda a podpora

Okna, příkazy a zkratky jsou popsány v nápovědě (k dispozici na klávese F1). Dokumentace je zároveň dostupná na našem serveru. Pokud máte dotazy, problémy nebo návrhy na vylepšení, neváhejte se na nás obrátit na diskuzním fóru.