Seznam změn pro Servant Salamander 1.5

Datum vydání: 6. března 1998

Změny

 • uživatelské menu pro všechny označené soubory a adresáře
 • položka Okolní počítače v dialogu Výběr disku (Alt+F1/F2)
 • místní nabídka (pravé tlačítko myši nebo Shift+F10) v dialogu Výběr disku (Alt+F1/F2) (použitelné na základní operace s pružnými disky jakými jsou formátování a kopie)
 • můžete používat invertované filtry v panelech (ukazuje soubory nevyhovující maskám)
 • přidáno menu Příkazy/Jdi na adresářovou zkratku
 • lze měnit velikost písmen i v podadresářích
 • sdílené adresáře jsou označeny symbolem ruky (jako ve WinFile a Pruzkumníku)
 • Salamander umí odhadnout nároky na uložení označených souborů a adresářů na medium se zadanou velikostí clusteru; můžete testovat velikost CDROM image před vypálením
 • Alt+F1/F2 dialogy se dají zavřít kliknutím myši vně dialogu
 • Salamander může být Trvale nahoře
 • příkaz Zjistit obsazené místo zobrazuje také využití disku
 • klávesa Ctrl+F10 pro Porovnání adresářů
 • přepínání mezi typy pohledů stručný/podrobný zachovává označení a výběr
 • přidaná tlačítka Přeskočit všechny
 • označení/odznačení všech souborů (Ctrl+A nebo Ctrl+Num*)
 • prohození panelů (Ctrl+U)
 • klávesa mezerník pracuje stejně jako klávesa insert
 • lze volit barvy vnitřního prohlížeče a barvy textu pod kurzorem v panelech
 • ve vnitřním prohlížeči je možné ukládat označení do souboru (příp. na tiskárnu "prn")
 • všechny asociace souborů již budou fungovat (s některými typy byly problémy)
 • okno vnitřního prohlížeče se muže otevírat buď na uložené pozici nebo nad hlavním oknem
 • tlačítko pro změnu disku v adresářové řádce (volitelné - viz dialog Možnosti)
 • parametry Salamandera z příkazové řádky: cesta v levém panelu a cesta v pravém panelu
 • funkce Změna adresáře (Shift+F7)
 • Alt+dvojklik levým tlačítkem - zobrazení vlastností souborů a adresářů
 • klávesové zkratky pro změnu adresáře (Ctrl+písmenka) jdou vypnout - jsou přístupné Ctrl+C,V,X,A,R,L,Q ("vypnuté" zkratky jsou dostupné na Shift+Ctrl)
 • Otevření složky z menu Příkazy: vyberte si zda ji chcete Otevřít nebo Prozkoumat (viz dialog Možnosti/Obecné/Ostatní volby
 • při obnovování síťového spojení již můžete zadat heslo (je-li potřeba)
 • možnost zobrazování souboru malými písmeny a adresářů velkými písmeny (jako VC)
 • pravé tlačítko myši se již chová stejně jako v Průzkumníkovi
 • Ctrl+Alt+0,...,9 - změna adresáře v druhém panelu na adresářovou zkratku 0,...,9
 • lepší označování v hexadecimálním módu vnitřního prohlížeče (označování v části hexa čísel)
 • vyhledávání regulárních výrazů v dialogu Hledat soubory a vnitřním prohlížeči (konce řádek jsou definovány ve vnitřním prohlížeči - viz jeho nastavení)
 • příkaz Zjistit obsazené místo zobrazuje také počet souborů a adresářů
 • informační řádka obsahuje u dlouhých jmen také DOSové jméno (8.3)
 • Salamander nastavuje atribut archivovat každému nakopírovanému souboru
 • je možné kopírování souborů otevřených pro zápis
 • Shift+Ctrl+Enter vkládá plný název aktuálního adresáře do příkazové řádky
 • lepší chování drag&dropu - zobrazuje se chyba pokud zdroj=cíl atd.
 • operace kopírování a přesunu varují v případě nedostatku místa na cílovém médiu
 • klávesová zkratka Ctrl+F1 pro Informace o disku
 • klávesová zkratka Ctrl+F12 pro Filtr v aktuálním panelu
 • dialog Hledat soubory: můžete hledat soubory, které nevyhovují masce (viz Pokročilé)
 • optimalizované operace se soubory (hlavně odstraňování)
 • úprava hlášky "posílat do koše" na "odstranit" na síťových a výměnných discích
 • ukládaní konfigurace i při vypnutí systému (shutdownu)
 • pád při pokusu o vysypání koše z místní nabídky (týkalo se jen Win95)
 • pád během odstraňování rozsáhlého adresářového stromu (týkalo se jen Win95)
 • písmo v panelech se měnilo na původní po výběru barev
 • svislé rolovátko chybělo v uživatelském menu
 • prázdný panel již má správnou barvu pozadí (ne vždy bílou)

Další odkazy

Zpět na seznam změn