Seznam změn pro Servant Salamander 1.6 beta 1

Datum vydání: 22. března 1999

Změny

 • Pomocí příkazu Help>Bug Report lze ohlásit chyby, informace o Vašem operačním systému. Zároveň toto okno dokáže odchytit výjimky, které v aplikaci nastanou.
 • Dialog Drive Information byl přestavěn, můžete zde nastavit label disku.
 • Lze nastavit nejkratší interval mezi stisknutím a puštěním tlačítka myši pro drag&drop (rychlejší akce není považována za drag&drop) - slouží jako ochrana před nechtěnou drag&drop operací se soubory. Pro změnu použije Configuration/Options.
 • Hot Paths mohou být zobrazeny v Change Drive menu (Alt+F1/F2) (viz Configuration/Hot Paths).
 • Vkládání parametrů do příkazového řádku: cesta levého panelu (Ctrl+[), cesta pravého panelu (Ctrl+]), název focused souboru (Ctrl+Enter), cesta aktivního panelu (Ctrl+Space); s klávesou Shift se použijí DOS názvy.
 • Change Drive okno (Alt+F1/F2) se aktualizuje po odebrání nebo přidání médií nebo disků.
 • Klávesu mezerník lze použít pro výpočet velikosti adresářů (viz Configuration/Options/Selecting with Space calculates occupied space).
 • Přidána horká klávesa Shift+F9 pro Go to Hot Path
 • Quick search: přidány klávesy Home, End, PageUp a PageDown.
 • Barevná schémata (Salamander, Explorer, Norton).
 • Tooltipy v directory line a information line.
 • Nové symboly v directory line - 'monitorování změn je vypnuto' a 'filter je aktivní'.
 • Přístup na dočasně zakázané síťové připojení vyvolá pokus o obnovení tohoto připojení.
 • Parametry Salamandera (cesta levého a pravého panelu) změní cesty v běžícím Salamanderu pokud je only-one-instance-at-one-time přepínač zapnutý.
 • Přidány horké klávesy: Change Drive/Network Neighborhood (Ctrl+`) a Change Drive/Another Panel Path (Ctrl+~).
 • Calculate Directories Sizes (Ctrl+Shift+F10) ukazuje velikosti adresářů v panelu.
 • Zobrazování velikosti adresářů po příkazu Calculate Occupied Space a Estimate Space Needs.
 • Context menu pro panel (kliknutím pravého tlačítka myši ve volném prostoru panelu) obsahuje podmenu New.
 • Interní prohlížeč: F3 - najít další, Shift+F3 - najít předchozí, Ctrl+F3 - nastavit find dialog.
 • Interní prohlížeč: dvojklikem levým tlačítkem myši loze vybrat slovo pod kurzorem.
 • Lze nastavit rozlišení času (ve vteřinách) příkazu Compare Directories (Ctrl+F10).
 • Context menu v hlavním okně (pravé tlačítko myši na liště, directory line, header line, atd.)
 • Menu má stejné chování jako nástrojové lišty (takže lze například přesunout lištu za menu).
 • Příkaz Store selection (Ctrl+Shift+Num Plus), Select/Unselect Stored selection (Ctrl+Num Plus/Minus)
 • Dlouho trvající operace lze přerušit pomocí klávesy ESC.
 • Přepracována konfigurace User menu (viz Configuration/User Menu).
 • Lze nastavit potvrzení operací (mazání, přepis, atd.)
 • Vylepšen způsob získání informací o FAT32 discích.
 • Lze nastavit, zda se má provádět automatické obnovení panelů a zda zobrazovat jednoduché ikony pro jednotlivé typy disků.
 • Nový prohlížeč - Internet Explorer Viewer - pro prohlížení HTML, GIF, JPG a dalších internetových formátů uvnitř Salamandera.
 • Nová konfigurace prohlížečů (F3), alternativních prohlížečů (Alt+F3) a editorů (F4).
 • Shift+ESC pro minimalizování hlavního okna Salamandera.
 • Nový vzhled konfiguračního dialogu.
 • Přidáno řazení podle atributů.
 • Přidán header line v panelech.
 • Lze řadit soubory a adresáře v sestupném nebo vzestupném směru.
 • Dva nastavitelné fonty: jeden pro panely, druhý pro prostředí Salamandera.
 • Quicksearch podporuje nové klávesy : Home, End, PgUp a PgDn.
 • Progress bar má nyní 3D vzhled.
 • Lepší zkracování názvů souborů a cest příliš dlouhých pro zobrazení.
 • Historie v Select (Num Plus) a Unselect (Num Minus) dialogu.
 • Tlačítko pro přístup do command-line historie.
 • Horké klávesy pro příkazy User menu (podtržené znaky - použijte '&' před znakem v názvu položky).
 • Horní, levá, pravá a spodní nástrojová lišta (mimo spodní lišty jsou konfigurovatelné).
 • Lze použít stavovou oblast Taskbar (Tray) pro ikonu Salamandera.
 • Soubory v panelech fungují jako cíle drag&drop operací (pokud máte nainstalován WinZip, můžete přidat soubory do .zip archivu pomocí jejich tažení myší).
 • Odstraněna možnost potvrzení drag&drop operací; musíte posunout myš o více než 4 body pro zahájení drag&drop operace.
 • Menu New je dostupné v menu Files.
 • Lepší podpora pro systémové ikony (všechny ikony jsou načítány ve zvláštním vlákně).
 • Lepší spouštění souborů .exe, .com, .pif a .bat (pomocí Windows shell).
 • Zalamování řádků v interním prohlížeči (F2).
 • Kontextové menu v interním prohlížeči.
 • Z interního prohlížeče lze tažením myší přetáhnout označený text.
 • Interní prohlížeč v HEX režimu zobrazuje jako tooltip offset bajtu pod kurzorem.
 • Možnost běhu pouze jednoho Salamandera (druhá instance pouze aktivuje již běžící a ukončí se).
 • Lze zakázat command-line historii (Ctrl+up,down).
 • Řetězce jsou řazeny s ohledem na Regional Settings (zapínatelné).
 • Dialog Change Directory obsahuje aktuální cestu aktivního panelu.
 • CD-ROM labels jsou zobrazeny v Change Drive menu (Alt+F1).
 • V Change Drive menu lze použít klávesu '1' pro volbu Network Neighborhood položky.
 • Change Drive menu reaguje na odpojené nebo nepřístupné síťové disky.

Další odkazy

Zpět na seznam změn