Seznam změn pro Servant Salamander 1.6 beta 6

Datum vydání: 10. listopadu 2000

Změny

 • Externí archivery mají autokonfiguraci (vyhledá exe soubory na discích).
 • Copy/move operace na removable discích používají větší buffer (256KB) - jsou rychlejší.
 • Copy&paste ve stejném adresáři vytvoří "Copy of XXX" cíl místo chybové hlášky.
 • Okno "trying to reconnect network drive..." lze přerušit pomocí klávesy ESC.
 • Delete operace je při mazání do koše prováděna pomocí Windows rutiny.
 • Text/hex viewer: výběr pomocí USB myši byl pomalý.
 • Historie navštívených adresářů (Alt+F12).
 • Pack (Alt+F5): implicitní přípona je přidána automaticky, pokud nebyla specifokována.
 • Change Case: provádí se pouze nad názvy, kde je výsledný název jiný než původní.
 • Make File List - přidány proměnné: Drive, Path, DOSPath.
 • User menu - přidány proměnné: NamePart, ExtPart, DOSNamePart, DOSExtPart.
 • Alt+F1/F2 - floppy disky jsou popsány (5.25, 3.5, 8).
 • Sloupec Type v panelu - textový popis souboru.
 • Text/hex prohlížeč: Find dialog je nastaven na text vybraný v prohlížeči.
 • Vyjmutí do schránky se vizualizuje jako "ghosted" stav ikony.
 • Edit/open v archivech - před zavřením archivu bude nabídnuta možnost provést jeho aktualizaci.
 • Více položek v panelu (uspořen 1 bod na řádek).
 • Hidden soubory a adresáře jsou vizualizovány "ghosted" stavem ikony.
 • Single click režim (point to select, click to open).
 • Directory line a Information line: text drag&drop podpora + možnost kopírovat do schránky.
 • Alt+F1/F2 ukazují ikonu "ruky" pokud je disk sdílený.
 • Make File List: proměnné s definovanou šířkou.
 • Lze nastavit barvy pro konkrétní soubory a adresáře.
 • Kliknutím na volné místo zobrazené v panelu otevře Drive Information dialog.
 • Alt+číslo pro výběr režimu panelu (Brief/Detailed/Types)
 • Drag&drop operace v panelech: přidána vizualizace - jsou taženy "ghosted" položky.
 • Alt+Insert, Alt+Ctrl+Insert, Alt+Shift+Insert pro kopírování jmen z panelu do schránky (viz menu Edit).
 • Vlastní ikonky v menu (hlavní menu a context menu).
 • Vlastní nástrojové lišty + 256 colors.
 • Ctrl+písmeno nahrazeno Shift+písmeno (změna disku), takže Ctrl+písmeno je volné pro standardní horké klávesy.
 • Find Files: umí vyhledat také adresáře, možnost provádět nad výsledkem operace (delete, copy/cut do schránky, drag&drop, context menu, view, edit, user-menu, atd.)
 • Directory line rozlišuje aktivní a neaktivní panel barvou pozadí.
 • Historie otevřených/prohlížených/editovaných souborů (Alt+F11).
 • Command line: pokud není stále zobrazena, lze do ní vstoupit a dočasně ji zobrazit.
 • Go podmenu v Left a Right menu.
 • Historie pro copy/move dialogy.
 • Každá verze Salamandera má vlastní klíč v Registry.
 • Context menu v archivech.

Další odkazy

Zpět na seznam změn