Seznam změn pro Altap Salamander 2.53 beta 1

Datum vydání: 4. března 2010

Nejdůležitější změny v Altap Salamander 2.53 beta 1 proti verzi 2.52

 • Na diskuzním fóru jsme spustili Early Access Program. V rámci Early Access Programu (EAP) si můžete stáhnout a nainstalovat poslední uveřejněnou vývojovou verzi a otestovat novinky a opravy chyb ještě před vydáním beta verze.
 • Podpora pro zobrazení x64 pseudo-adresářů C:\Windows\Sysnative, C:\Windows\System32\drivers\etc, C:\Windows\System32\catroot, C:\Windows\System32\catroot2, C:\Windows\System32\DriverStore (pouze Windows 7), C:\Windows\System32\LogFiles a C:\Windows\System32\spool. Adresáře jsou označeny překryvnou ikonou linku, která vyjadřuje, že se nejedná o opravdové adresáře.
 • Nová volba v konfiguraci Salamandera: "Compare Directories: ignore time differences of exactly one or two hours". Volba "Time resolution of file compare (used in Compare Directories)" upravena na "Compare Directories: ignore time differences up to". Pokud příkaz Compare Directories detekuje páry souborů s rozdílem času přesně jedné nebo dvou hodin, informuje o možnosti změnit nastavení pro ignorování tohoto rozdílu (řeší posuny časů díky přechodu mezi letním a zimním časem (DST)). Pokud jsou časové posuny ignorovány, je zobrazena informace o počtu párů takových souborů.
 • Compare Directories: úvodní dialog má nyní zjednodušenou a pokročilou sekci. Použijte tlačítko More pro zobrazení nebo skrytí pokročilé sekce.
 • Compare Directories: nová volba "Select subdirectories contained only in one panel".
 • Compare Directories: nové volby "Ignore files" a "Ignore directories". Hodí se například pro ignorování SVN nebo CVS adresářů během porovnání zdrojových kódů.
 • Copy/Move dialog: lze uložit aktuální volby jako implicitní pro budoucí operace. Viz menu pod tlačítkem Options.
 • Příkaz Find Files and Directories: nová volba "Full Row Select" v menu Options.
 • Podpora pro akcelerované rolování kolečkem myši (při rychlejším otočení kolečka roluje obsah rychleji), které nabízejí MS IntelliPoint ovladače. Podporováno v panelech při vertikálním rolování, horizontálním rolování pomocí Shift+Kolečko, rolování v menu, změně velikosti náhledů obrázku pomocí Ctrl+Kolečko, prohlížeči, atd. Zároveň podpořeny myši s vysokým rozlišením.
 • Okno Plugins > Plugins Manager: zobrazené pluginy jsou abecedně seřazeny (implicitně zapnuto). Abecední řazení lze v okně vypnout a nastavit pořadí ručně.
 • Panely: pokud je sloupec Ext zobrazen odděleně, jména s pouze jednou tečkou na začátku (například ".htaccess" nebo ".cvsignore") jsou zobrazeny ve sloupci Name (patří do sloupce Ext, ale mnoho uživatelů si je přeje ve sloupce Name).
 • Volba "Select whole name (including extension) when entering new filename" upravena na "Select also filename extension in Quick Rename and Pack commands".
 • Nová volba "Select also filename extension in Edit New File command", implicitně zapnuta.
 • Shift+F4 (Edit New File) obsahuje nové tlačítko s možností uložit nastavený název jako implicitní.
 • Podpora pro dlouhé příkazy na příkazové řádku: přibližně 4KB pod Windows 2000 a 8KB pod Windows XP/Vista/7. Více o limitech se dočtete v dokumentaci.
 • Podpora pro delší příkazy v User Menu: přibližně 4KB pod Windows 2000 a 8KB pod Windows XP/Vista/7 pokud se spouští pomocí shell (cmd.exe) a přibližně 2KB pod Windows 2000/XP/Vista a 32KB pod Windows 7 pokud se spouští přímo. Více o limitech se dočtete v dokumentaci.
 • Import konfigurace ze souboru do Registry a export konfigurace z Registry do souboru je nově prováděn pomocí vlastní rutiny (díky RegLib knihovně od Jan Patery). Řeší to problém s eskalací práv potřebnou pro původně spouštěný regedit.exe pod Windows Vista a Windows 7. Navíc uživatelé bez administrátorských práv mohou importovat a exportovat konfiguraci.
 • Exportovaná konfigurace může nově obsahovat také mazání klíče v Registry. Tím se zamezí nechtěnému prolnutí existující konfigurace s konfigurací importovanou.
 • Windows Vista or novější: konfigurace je exportována do adresáře application data (typicky C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Altap\Altap Salamander) místi do instalačního adresáře (který je typicke v C:\Program Files a bez eskalace práv do něj nelze zapisovat). Implicitní konfigurační soubor (config.reg) se také hledá v adresáři application data (pokud není nalezen v instalačním adresáři). Relativní název souboru v -C parametru při spouštění Salamandera je hledán stejným způsobem.
 • Přidáno varování pokud se importuje konfigurace ze souboru, který obsahuje konfiguraci pro jinou verzi Salamandera než právě spuštěnou.
 • Příkaz Help/Task List: nově lze ukončit i Salamandera, kterému okno patří (current process).
 • Přidána volba "Use fast directory move on Novell Netware": zapněte jí v případě, že přejmenování adresářů na Novel Netware discích funguje. Operace je pak mnohem rychlejší než přesouvání všech jednotlivých vnořených souborů a adresářů.
 • Menší velikost konfigurace v Registry: barvy jsou ukládány jako DWORD místo řetězce (šetří 20 bajtů na položku)
 • Menší velikost konfigurace v Registry: Viewers konfigurace: Arguments/Command/Initial Directory hodnoty nejsou ukládány, pokud obsahují implicitní řetězec.
 • Options > Configuration > Appearance > Highlight focused row option: nyní implicitně zapnuto.
 • Příkaz Files > Security > Owner byl odstraněn (nefunkční od Windows Vista). Files > Security menu bylo odstraněno. Příkaz Files > Security > Permissions je nyní Files > Security.
 • Find Files and Directoris: lze používat příkaz Focus i pokud je vybráno více položek.
 • Plugins Manager si za běhu Salamandera pamatuje naposledy vybraný plugin.
 • Drive Information (Ctrl+F1) dialog je rozšířen pro velké velikosti disků (exabajty).
 • Plugins Manager: lepší výpočet šířky sloupců. Pluginy s dlouhým názvem již nerozhodí tabulku.
 • SDK verze Salamandera (je obsažena v Preview Build a SDK balících) obsahuje trace hlášky. Přidány položky Autostart Altap Trace Server a Log Trace Messages to File do windows menu (klikněte na ikonu v levém horním rohu hlavního okna Salamandera nebo stiskněte Alt+Space). Při prvním spuštění SDK verze Salamandera se zobrazí dotaz, zda se má spouštět Altap Trace Server automaticky při spuštění Salamandera.
 • Find: šířka sloupce Size byla rozšířena pro současné (2010) velikosti souborů. Velikosti do 1TB se zobrazí bez oříznutí.
 • Copy/Move operace do archivů a plugin file systémů: lze potlačit varování "Options will be ignored". Zobrazení varování lze nastavit v Options > Configuration > Confirmations > Show message.
 • Altap Salamander požadavky na operační systém: Microsoft Windows 2000, XP, Vista nebo Windows 7. Obě x86 (32-bit) a x64 (64-bit) verze Windows jsou podporovány. Windows 9x, ME a Windows NT 4.0 již nejsou podporovány ani v nich Altap Salamander není testován.

Instalace/odinstalace

 • Jednotný instalační balíček Altap Salamander obsahující všechny pluginy. Již nerozlišujeme Full a Standard verzi.
 • Windows Vista a novější: přidána podpora pro spouštění nainstalovaného Salamandera a otevírání readme souboru po dokončení instalace.
 • Windows Vista a novější: přidána podpora pro instalaci ze standardních (neadministrátorských) uživatelských účtů (vkládá zástupce do složek aktuálního uživatele místo do složek administrátora).
 • Instaluje zástupce programu do složky Programy v Start Menu místo přímo do Start Menu (MS doporučení).
 • Zástupce pro odinstalaci Salamander již není vkládán do Start Menu (MS doporučení). Pro odinstalování Salamandera použijte Ovládací panely (XP: Add or Remove Programs, Vista/Win7: Uninstall a program)
 • Windows Vista a novější: pokud si uživatel přeje instalaci zástupce do plochy, musí si tuto volbu manuálně zapnout (MS doporučení). Pod staršími Windows je volba stále implicitně zapnutá.
 • Quick Launch již není pod Windows 7 podporován. Od Windows 7 tedy nenabízíme umístění zástupce do Quick Launch.
 • Odstraněna možnost instalovat zástupce do Start Menu Group (MS doporučení - pro samostatnou aplikaci stačí jediný zástupce).
 • Při instalaci Beta nebo Preview Build verzí zobrazujeme varování (nejsou určeny pro produkční nasazení, slouží pro testovací účely a jsou časově omezeny).
 • Tichý (silent/unattended) instalační mód podporuje upgrade ze starších verzí a opravu nebo novou instalaci současné nainstalované verze. Pokud je nalezena novější verze, je instalace přeskočena.

NOVÝ PLUGIN: Automation

 • Pomocí pluginu Automation lze automatizovat běžné úkony pomocí skriptům napsaným v libovolném skriptovacím jazyce podporovaným pod Windows Script Host. Windows standardně obsahují podporu pro JScript a VBScript, ale další jazyky jako Perl, PHP, Python, Ruby a další lze snadno doinstalovat.
 • Automation plugin obsahuje podrobnou dokumentaci (viz Help > Contents > Plugins > Automation) a příklady v JScipt a VBScript (viz adresář plugins\automation\scripts).
 • Pokud máte rádi soutěže, mrkněte se na Automation Script Contest o 3 volné licence pro Altap Salamander.

7-Zip plugin

 • Aktualizován na 9.10 Beta. Nová kompresní metoda LZMA2 a mazání souborů ze solid archivů.
 • Všechny operace čtení a zápisu nabídnou v případě chyby dialog s Retry a Abort tlačítky.
 • Vlastní sloupec "Packed Size" přejmenován na "Packed".
 • Vlastní sloupce jsou nyní prázdné u adresářů, dříve obsahovaly "DIR".
 • Neptá se vícekrát na stejné heslo v rámci rozbalování jednoho archivu.
 • Rozbalování archivu: pokud jsou všechny potřebné soubory vybaleny, rozbalování je přerušeno (zabrání zbytečnému rozbalování do paměti).

Check Version

 • Lepší prezentace výsledků: podrobnosti o verzích jsou zobrazeny až po kliknutí na "show details", text není odrolován, automatické obnovení při změnách konfigurace.
 • Nově lze filtrovat také Release verze nebo konkrétní verzi modulu (ne všechny verze modulu).
 • Preview Build (PB) veze pluginu standardně vyhledává nové PB verze Salamandera. Toto lze potlačit v konfiguraci pluginu.

Database Viewer

 • Podpora pro akcelerované rolování kolečkem myši (při rychlejším otočení kolečka roluje obsah rychleji), které nabízejí MS IntelliPoint ovladače. Zároveň podpořeny myši s vysokým rozlišením.
 • Lze vyhledávat delší texty (limit je 200 namísto 100 znaků).
 • Tab jako potenciální oddělovač polí má stejnou prioritu jako ".:;," a vyšší prioritu než ostatní znaky.

File Comparator

 • Podpora pro akcelerované rolování kolečkem myši (při rychlejším otočení kolečka roluje obsah rychleji), které nabízejí MS IntelliPoint ovladače. Zároveň podpořeny myši s vysokým rozlišením.
 • Binární porovnání: nalezené diference jsou přidávány postupně a File Comparator okno není blokováno, takž lze během výpočtu již prohlížet rozdíly. Navíc plugin zobrazuje progres v titulku okna.
 • Binární porovnání používá efektivnější práci se soubory, takže je až 7x rychlejší při porovnání dvou souborů ze stejného disku.
 • Do nástrojové lišty přidán příkaz Recompare.

Multimedia Viewer

 • UTF8 podpora ve WMA.

Network plugin

 • Připojení Vzdálené Plochy (Remote Desktop Connection / Microsoft Terminal Service Client): přidána podpora pro zobrazení disků lokálního počítače ze kterého se připojujete pomocí Remote Desktop.
 • Windows XP Mode na Windows 7: přidána podpora pro zobrazení disků hostitelského počítače (Windows 7) ve složce hostitelského počítače při připojení k virtualizovaným Windows XP.

PictView plugin

 • Přidána volba "Remember path when saving screenshots, scans, clipboard pastes".

Portable Executable Viewer

 • Doplněno zobrazování skutečných offsetů k resource data.

Registry Editor

 • Shift+F3 otevře regedit.exe pro aktuální zobrazený klíč v panelu.

UnISO plugin

 • Přidána podpora pro komprimované ISO obrazy typu ISZ. Nejsou podporovány vícesvazkové a šifrované obrazy.
 • Přidána podpora pro DMG balíčky komprimované pomocí BZIP2 komprese.

UnRAR plugin

 • Přidán vlastní sloupec "Packed".
 • Přidána podpora pro vícesvazkové archivy pojmenované .001, .002, .003, atd.

WinSCP plugin

ZIP plugin

 • Přidán vlastní sloupec "Packed".
 • Podpora pro rozbalení do alternativního jména při otevírání souboru pro Viewer.
 • Nepovolené znaky v názvu souboru nebo adresáře uvnitř archivu jsou nahrazeny znakem '_'.
 • Názvy souborů a adresářů v UTF8 kódování uvnitř archivu jsou rozpoznány a převedeny do lokálního kódování.
 • Opraven vzácně se vyskytující problém s chybně vytvořenými archivy pomocí AS 2.52. Pro opravný balíček prosím navštivte https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=2&t=3811

Další odkazy

Zpět na seznam změn