Seznam změn pro Altap Salamander 3.0

Datum vydání: 1. dubna 2014

 • Kompatibilní s Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP a 2000 (32bitová nebo 64bitová verze). Opraveno varování o kompatibilitě při spouštění Altap Salamandera na Windows 8.1.
 • Nová x64 (64bitová) verze Altap Salamandera řeší omezení x86 (32bitové) verze (File System Redirector, Registry Redirector). S x64 verzí uvidíte na Vašich discích skutečné adresáře místo adresářů přesměrovaných, x64 klíče v registru (x86 klíče jsou umístěny pod Wow6432Node) a položky v místních nabídkách pocházející z x64 rozšíření prostředí. Pod x64 jsme převedli všechny pluginy kromě UnACE (neexistuje x64 verze knihovny UnACE) a pluginů třetích stran: WinSCP a Prohlížeč Eroiica. Pro úlohy, které nelze dokončit s x64 verzí Salamandera použijte x86 verzi. Obě verze x64 a x86 Altap Salamandera 3.0 můžete nainstalovat současně vedle sebe a obě sdílí stejnou konfiguraci v registru. Poznámka: plánujeme převést Prohlížeč Eroiica na x64 verzi.
 • Kopírování souborů pod Windows 7 a vyšších: přidali jsme rychlejší asynchronní algoritmus pro kopírování souborů po síti. Na naší lokální gigabitové síti vzrostla rychlost kopírování z původních 86 MB/s na 111 MB/s. Vyšší rychlost se projeví také při přesouvání souborů mezi disky (v případě, že se nejedná o prosté přejmenování).
 • Podpora pro WinRAR 5.0.
 • Podpora pro zobrazení průběhu operací v tlačítkách na hlavním panelu pod Windows 7 a vyšších.
 • Adresářové zkratky jsou dostupné v seznamu odkazů (jump list) pod Windows 7 a vyšších.

Altap Salamander 3.0 obsahuje nejspolehlivější kopírovací rutinu na trhu

 • Pokud dojde k přerušení kopírování (například díky dočasnému výpadku sítě nebo naplnění cílového disku), Salamander dokáže navázat kopírování a pokračovat tam, kde bylo kopírování přerušeno. Salamander porovná blok z konce cílového souboru proti souboru zdrojovému a detekuje případné chyby zápisu, ke kterým mohlo během přerušení dojít. Tato vlastnost je zejména užitečná při dlouhých přenosech po VPN nebo jiných pomalých sítích. Průzkumník a Total Commander (TC) v takových případech vždy opakují kopírování od začátku, navázání nepodporují.
 • Kopírování / přesouvání linků (junction point, symlink nebo volume mount point) na jiný disk: volba zda link projít a nakopírovat soubory a adresáře z cíle linku nebo cíl linku přeskočit a pouze vytvořit prázdný adresář. Průzkumník vždy přeskočí linky při přesouvání a kopíruje cíl linku při kopírování, TC vždy kopíruje cíl linku.
 • Během kopírování lze zvolit odstranění alternativní datových proudů (ADS) z kopírovaných souborů a adresářů.
 • Kopírování je optimalizováno pro pomalé VPN sítě. Díky používání malých bloků je průběh operace plynulý a operaci lze okamžitě přerušit. Průzkumník a TC používají velké bloky, ukazatel průběhu se mění pomalu a na přerušení operace nereagují okamžitě.
 • Při kopírování souborů a adresářů s ADS na disk nepodporující ADS (například FAT32 flash disk) Salamander zobrazí dotaz, zda pokračovat a vypíše seznam ADS, které budou ztraceny. Průzkumník zobrazí dotaz, TC kopíruje klidně bez ADS (ztrácí tato data bez varování).
 • Poznámka: Altap Salamander, Průzkumník Windows a Total Commander jsme testovali s implicitní konfigurací.

Cloud služby pro ukládání souborů

 • Nabídka změnit jednotku a panel jednotek nově obsahují populární cloud služby pro ukládání souborů. Momentálně jsou podporovány Google Drive, Dropbox a Microsoft SkyDrive.
 • Rozšíření prostředí Google Drive padá při volání ze dvou vláken současně (pro levý a pravý panel), takže jsme zavedli synchronizaci. Pro urychlení voláme rozšíření prostředí Google Drive pouze pro soubory a adresáře, kde se mohou vyskytovat Google Drive dokumenty.
 • Opraveno získávání umístění Microsoft SkyDrive složky na Windows 8.1. Lepší zobrazení souborů dostupných "pouze online" (byly skryté společně se skrytými a systémovými soubory).

Jazykové verze

 • Nové jazykové verze: francouzská, holandská, ruská, slovenská a zjednodušená čínská. Poznámka: holandská a francouzská verze nejsou kompletně dokončené.
 • Původní jazykové verze: anglická, česká, německá, maďarská, rumunská a španělská.
 • Všechny jazykové verze byly upraveny tak, aby fungovaly s libovolným nastavením DPI (Ovládací panely: Zvětšit nebo zmenšit text a další položky). Mnoho dialogů a jejich prvků jsme zvětšili, abychom předešli ořezávání textů.

Další změny

 • Při spuštění Salamandera "Jako správce" je v titulku aplikace za verzí zobrazeno "(Správce)".
 • Shift+F3: po otevření v Průzkumníku je vybraný aktivní název souboru nebo adresáře.
 • Kompletně přepracovaný systém pro oznámení pádů. Podpora pro minidump a možnost automatického odeslání chyby na Altap server.
 • Příkazy Vložit (Změnit adresář) a Změnit adresář (Shift+F7) ořezávají dvojité uvozovky (viz forum.altap.cz/viewtopic.php?t=4160) a expandují proměnné prostředí.
 • Vytváření adresářů: doplněno odstraňování mezer na začátku a konci jména adresáře.
 • Porovnání adresářů: porovnání podle obsahu je rychlejší (až o 100%) pro velké soubory (větší než 5MB) pod Windows Vista a vyšších.
 • Informace o disku: chybně zobrazovaly využité a volné místo pro svazky s povolenou diskovou kvótou.
 • Uživatelská nabídka: čtení ikon pro položky nabídky se provádí ve vlastním vlákně, takže nezdržuje spuštění Salamandera ani v případě, že jsou ikony umístěny na pomalých síťových discích. Dokud nejsou ikony načteny, obsahuje Uživatelská nabídka pouze jednoduché ikony, ale jinak je plně funkční. Viz https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=6753.
 • Kopírovací dialog: pokud zvolíte možnost "Zachovat vlastníka a práva" jako implicitní a zahájíte kopírování z FAT32 disku (například USB flash disk), Salamander se nepokouší o zachování vlastníka a práv, protože tyto vlastnosti nejsou na FAT32 podporovány.
 • Urychlení operací Kopírování/Přesouvání se zapnutou volbou "Přepsat starší a přeskočit ostatní existující soubory" v případech, kdy zdroj leží na pomalých síťových discích (typicky VPN) a cílem operace je lokální disk.
 • Nová volba pro Kopírování/Přesouvání: Ignorovat alternativní datové proudy (ADS). Slouží pro odstranění nechtěných ADS z kopírovaných souborů a adresářů. Zároveň slouží pro výrazně rychlejší kopírování z pomalých síťových disků (například VPN) v případech, kdy nechceme kopírovat ADS nebo víme, že zdroj ADS neobsahuje.
 • Pokud název souboru obsahuje znak ':' (není možné pod Windows, ale je pod Unix), Salamander ohlásí chybu místo toho, aby se soubory pracoval jako s ADS (Alternate Data Stream).
 • Parametry příkazové řádky -L, -R a -A mohou obsahovat cesty k archivům, které mohou být expandovány až do 520 znaků (dlouhá cesta v archivu na dlouhé cestě). Celkový limit pro příkazovou řádku je nyní 4096 znaků.
 • Opravena chybějící proměnná prostředí 'SystemDrive', která způsobovala problémy při otevírání souborů různých aplikací (například Visual Studio *.SLN) ze Salamandera: https://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=6929&p=26525.
 • Windows 8: opraven nefunkční příkaz v Otevřít v z místní nabídky: https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=6730 a https://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=6782.
 • Cesty pro levý/pravý/aktivní panel předávané jako parametry příkazové řádky jsou expandovány, takže je například možné použít %APPDATA%, atd. https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=6&t=6943.
 • Opraven vzhled našich "owner draw" tlačítek v zakázaném stavu.
 • Plochý vzhled indikátorů průběhu.
 • Opraveno používání externích pakovačů/rozpakovávačů na cestách obsahujících znak '$'.
 • Okno Vyhledat soubory a adresáře: dvojklik a klávesa Enter otevírají vybraný soubor nebo adresář, ne všechny vybrané položky jako v případě Průzkumníka. Pokud si přejete zvolit příkaz Otevřít pro všechny vybrané položky, použijte místní nabídku.
 • Opraven problém s automatickým načítáním environment proměnných: https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=2&t=6188.
 • Opraveno špatné umístění ikon TortoiseSVN v místních nabídkách (týkalo se pouze Windows XP): https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=2&t=5627.
 • Opraveny ikony v místních nabídkách na Windows 7 s DPI > 100%.
 • 64bitová Windows a x86 Salamander: oživeny operace Drag&Drop a Copy&Paste z archivů nebo file systémů (např. FTP) do Průzkumníka (přidali jsme 64bitové rozšíření prostředí).
 • Pokud je okno prohlížeče zakázáno, nepřijímá žádné příkazy. Řeší to problém s programem ClipMate. Viz https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=7346.

Plugin Automatizace

 • Opravena chyba způsobující pád Salamandera při vykonání Python skriptů. Viz https://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=2&t=6934.
 • Některé blokující operace (Form, Sleep, MsgBox atd) je nyní možné přerušit.
 • Vylepšena stabilita pluginu při vykonání Ruby skriptů.

Plugin Kontrola verzí

 • Při vypnuté volbě Před ukončením uložit konfiguraci nedochází k auto-unload pluginu po změně jeho konfigurace. Umožňuje uživateli uložit nastavení pluginu ručně (dříve se provedl ihned po zavření okna pluginu unload a tím zahození změněné konfigurace).
 • Přidán link pro filtrovaní (ignorování) nalezené verze modulu.

Plugin Checksum

 • Podpora pro SHA-512 (z rodiny SHA-2, dle FIPS 180-2 standardu).

Plugin Porovnání souborů

 • Pokud mají dva soubory na bajt stejný obsah, zobrazí se informace, že jsou identické. Pokud ale byly při porovnání ignorovány některé rozdíly (mezery, tabelátory, kódování, atd.), zobrazí se pouze, že soubory vypadají shodné.
 • Opraveno zobrazení dlouhých řádků textu (přes 4681 znaků) obsahujících rozdíly.
 • Opraveno otevírání Porovnání souborů pomocí fcremote.exe pokud bylo okno Salamandera minimalizováno.
 • Nástroj pro spouštění pluginu Porovnání souborů (porovnání obsahu dvou souborů) z příkazového řádku, viz plugins\filecomp\fcremote.exe.

Plugin FTP klient

Plugin Registry Editor

 • Registry Editor používá pro exporty Registru reg.exe místo regedit.exe. Tím není již vyžadována UAC eskalace.

Plugin TAR

 • Ignorujeme OldGnuHeader pokud archiv není OldGnu formát.

Plugin UnRAR

 • Podpora pro nový formát RAR 5.

Plugin WinSCP

Další odkazy

Zpět na seznam změn