Seznam změn pro Altap Salamander 2.51

Datum vydání: 19. března 2008

Jádro Altap Salamandera

 • Podpora pro upgradování a opravování existujících verzí Altap Salamander nebo Servant Salamander. Altap Salamander 2.51 lze nainstalovat do adresáře Altap Salamander 2.5 (nebo 2.0). Předchozí verze bude odinstalována, stará konfigurace a registrační klíče budou přeneseny.
 • Instalace: pokud nalezne registrační klíče (KEYS25.ZIP nebo KEYS.ZIP) vedle instalačního balíku, nabídne během instalace jejich importování.
 • Vylepšena práce s cestami, které obsahují symbolické odkazy (Windows Vista) a substy.
 • Windows Vista: procházení skrz staré adresáře (nyní junction points) jako C:\Documents and Settings.
 • Lepší texty s varováním při pokusu o smazání jednoho reparse point: "deleting junction point" (případně volume mount point nebo symbolic link) místo "deleting file" (nebo directory).
 • Windows Vista: lze mazat symbolické odkazy.
 • Lepší práce s narušenou konfigurací: zvýrazněné tlačítko "Delete Configuration" a nová volba pro ukončení aplikace při zachování narušené konfigurace v Registry. Pokud je nalezena narušená konfigurace, testují se v Registry hodnoty WaitToKillAppTimeout a AutoEndTasks.
 • Upgrade kód (pro dokupování dalších licencí) je zobrazen v Help > About Altap Salamander 2.51.
 • Compare Directories: nečitelné a nepřístupné adresáře (například díky nedostatečnému oprávnění) jsou nyní označeny jako různé.
 • Možnost zapnout nebo vypnout icon overlay handlers, viz Options > Configuration > Icon Overlays.
 • Opravena chyba s Offline Files icon overlay (nechtěně se zapínalo "available offline" pro adresáře, jejichž nadřazený adresář byl "available offline").
 • Příkazy Pack (Alt+F5) a Edit New File (Shift+F4) berou v potaz volbu "Select whole name including extension when entering new file name", zavedenou pro příkaz Quick Rename (F2).
 • Podpora pro skrývání klávesových zkratek v menu a dialozích. Pro zobrazení akcelerátorů stiskněte klávesu Alt.
 • Snížena spotřeba paměti pro řadící algoritmy.
 • Vylepšeno zpracování výjimek (lepší zachytávání výjimek způsobených vadnou shell extension).
 • Opravena řada menších chyb a problémů.
 • Podpora pro v2.5 pluginy: pluginy pro Altap Salamander 2.5 beze změn pracují v Altap Salamander 2.51.

PictView plugin

 • Zmenšeninu pro Alternative Data Streams na NTFS discích na Win2K (vytvořené Průzkumníkem) již nejsou obráceně
 • Doplněn český překlad do libexif
 • Opravena porušení některých makernotes při aktualizaci zmenšenin v EXIF JPEG
 • Rozšířena podpora pro Pentax & Olympus a přidána podpora pro Casio, Fuji & Sanyo makernotes v EXIF JPEG
 • Opraveno scrolování a posouvání obrázků větších než 65535 bodů
 • Přidána podpora pro Windows XP tagy v EXIF JPEG
 • Přidána podpora pro Alpha-blending prokládaných 32bit PiNG
 • Přidána podpora pro BMP soubory s DXT1 a DXT3 kompresí pro DirectX Textures
 • Přidána podpora pro progressive CMYK a YCCK JPEG soubory se subsampling 1:1:1:1
 • Opraveno čtení neobdélníkových DDS souborů
 • Opravena špatná přesnost při načítání některých progressive JPEG souborů
 • Opraveno padání při zapisování SKA souborů
 • Prohozeno zoom-in & -out při Ctrl-Wheel z důvodu konzistence s MS & Adobe SW

Eroiica Viewer plugin

 • Registrována OpenOffice přípona *.ODP
 • Landscape PostScript dokumenty již nejsou načítány jako Portrait
 • Všechny formáty: podpora pro otočené rastry
 • Výrazné urychlení načítání PDF dokumentů se stínováním a ořezáváním
 • Mnoho oprav a vylepšení ve čtení PDF a HP RTL dokumentů
 • Přidáno čtení mline objektů a šrafovaných elips v DWG výkresech
 • Registrovány CAD Keycreator *.CKD soubory, standardní CompoundFiles se zmenšeninou
 • Registrovány OpenXML documents (MS Office 2007) *.DOCX,*.PPTX,*.XLSX soubory, ZIP-ovaná XML soubory & a JPEG nebo WMF zmenšeniny
 • Opraveno padání během čtení různých ESRI shapefiles současně
 • Prohozeno zoom-in & -out při Ctrl-Wheel z důvodu konzistence s MS & Adobe SW

Altap Self-Extractor

 • Windows Vista manifest s "requires administrative privileges" lze vložit do vytvářeného EXE.

7-Zip plugin

 • Aktualizován na 7-zip version 4.51.

WinSCP plugin

 • Podpora pro jazykové překlady: jazykově závislé prostředky jsou odděleny do souboru.

Encrypt plugin

 • Lepší ošetření situací, kdy není dostatek volného místa na NTFS disku, na kterém se provádí shredování volného místa.

Undelete plugin

 • Opraveno padání při "reading volume snapshot" pokud uživatel přerušil poslední část načítání.
 • Opraven problém zanesený při implementaci odhadu poškození souborů.

UnRAR plugin

 • Lepší práce se šifrovaným archivem, tlačítko All je standardně zvoleno v dialogu pro zadání hesla.

Renamer plugin

 • Tlačítka Skip All a Overwrite All fungují během dotazů na přepis souborů.

PEViewer plugin

 • Opraveno buffer overflow vulnerability.

UnLHA plugin

 • Opravena chyba, ke které docházelo při nedostatku volného místa na cílové cestě.

UnISO plugin

 • Lepší práce s vyrovnávací pamětí při čtení ISO image.

Další odkazy

Zpět na seznam změn