Seznam změn pro Altap Salamander 2.52 beta 1

Datum vydání: 29. ledna 2009

Jádro Altap Salamandera

 • Obsah panelů je aktualizován i v neaktivním okně Salamandera.
 • Možnost uložení jména a hesla při připojování na síťový disk (jen pod Windows XP a Vista).
 • Důmyslnější algoritmus výběru barvy pro vysvícený text v Directory line. Hot text by měl být rozlišitelný pod Windows Vista.
 • Pokud je označeno více položek v panelu a otevírá se kontextové menu, aktivní položka je předána jako první v seznamu.
 • Windows Vista: zobrazují se správné ikony (Drive bar, Simple Icons, Archive Icon, Folder Icons, Find Window, atd.)
 • Aktualizovány a opraveny pojmy: My Documents -> Documents, My Computer -> Computer, Network Neighborhood -> Network, Plugins bar -> Plugin bar, Drives bar -> Drive bar, Hot Paths bar -> Hot Path bar.
 • Lepší ošetření případného nedostatku paměti. Je zobrazeno varování a uživatel je požádán o uvolnění paměti a opakování operace nebo o ukončení Altap Salamandera.
 • Lepší ošetření chybových stavů při kopírování encrypted (EFS) souborů a adresářů. Nově je nabízeno kopírování bez zašifrování místo původní chybové hlášky a ukončení operace.
 • Při kopírování souborů nebo adresářů s encrypted atributem (EFS) nebo alternate data stream (ADS) na disk nepodporující EFS nebo ADS je uživatel informován o ztrátě encrypted atributu nebo ADS.
 • Rychlejší a více robustní metoda pro přepisování souborů (ADS jsou čištěny pomocí otevření souboru s CREATE_ALWAYS flagem, případně pomocí enumerace ADS, místo mazání cílového souboru). Nově tak umíme přepisovat soubory v adresářích, kde není povoleno mazání souborů.
 • Chybové hlášení "Adresář není prázdný" mohlo být zobrazeno při mazání adresáře obsahujícího podadresáře otevřené ve druhém panelu, jiné instanci Altap Salamandera nebo v okně Průzkumníka. Nově se pokoušíme smazat adresář několikrát, než se vzdáme a zobrazíme chybovou hlášku. Tím vzniká prostor pro zavření otevřených handlů podadresářů a doběhnutí mazání bez chyby.
 • Fronta Copy/Move operací obsahovala také ostatní druhy operací (jako například změnu atributů), takže volba "Wait until all other Copy/Move operations are finished" nefungovala např. pokud byla pozastavena (Pause) operace Change Attributes.
 • Tortoise SVN: monitorujeme notifikace o změnách icon-overlayů (shell notifikace SHCNE_UPDATEITEM) a obnovujeme obsah panelů. Funguje také v neaktivním Salamanderu.
 • Pod Windows XP (na rozdíl od ostatních Windows) Průzkumník řadí název ie5_5.txt před ie5_.txt. Salamander se nyní chová stejně.
 • Otevírání/spouštění souborů z panelu bylo upraveno podle chování Průzkumníka. Kontextové menu je získáno s CMF_DEFAULTONLY flagem a následně je použita default položka.
 • Change Drive menu: pro substed síťový disk se zobrazuje substed cesta.
 • Kontextová menu: IContextMenu3::HandleMenuMsg2() je nyní podporována, takže fungují horké klávesy v owner draw menu (používáno například v Tortoise SVN 1.5.x shell extension).
 • Directory line: Throbber (známý z web prohlížečů) zobrazený za aktuální cestou znamená načítání obsahu panelu na pozadí. Zatím použito v novém pluginu Network, viz sekce pluginů níže.
 • Během tažení dělící čáry mezi panely dochází k jejich okamžité změně velikosti. Původní chování je aktivováno v případě, že je zakázaná volba Windows "Show window contents while dragging" (například při připojení pomocí Remote Desktop).
 • Drive bar: obsahuje také položky file system pluginů (FTP, WinSCP, Network, atd).
 • Drive bar: ikony sdílených disků jsou nyní zobrazeny s shared overlayem.
 • Pod Windows Vista potlačeno blikání hlavního okna během změny jeho velikosti.
 • Změna barevného profilu Windows je nyní lépe propagována do běžících oken Salamandera. Přebírají se barvy rebar controlu i toolbar.
 • Salamander nyní správně reaguje na změnu systémových fontů.
 • Opravena chyba v Remote Desktop při přístupu na Windows XP. Pokud byl na vzdáleném Windows XP nakopírován do schránky větší soubor, lokální Salamander mohl zamrznout po dobu, doku se soubor nepřenesl ze vzdáleného stroje na lokální.
 • Nové parametry z příkazové řádky: -A (nastaví cestu v aktivním panelu), -O (stejné chování jako při zapnuté volbě "Allow only one instance of Salamander at one time"), -P (nastaví aktivní panel).
 • Parametry příkazového řádku -O, -I a -T nezmění odpovídající volby v konfiguraci Altap Salamandera.
 • Shift+F4: volba "Select whole name" je nově ignorována, vždy je vybrán celý text.
 • Lepší podpora pro Fast User Switching, Terminal Services (Remote Desktop) a spouštění Salamandera pod jiným uživatelem pomocí příkazu RunAs.
 • Vylepšena podpora pro kolečko myši: naklápěním kolečka lze horizontálně posouvat obsah panelů a prohlížečů. Oficiálně podpořeno od Windows Vista (zpráva WM_MOUSEWHEEL).
 • Nové zkratky pro kolečko myši: Shift+Kolečko pro horizontální posun obsahu panelu, Ctrl+MouseWheel: změní velikost thumbnailu (v panelu musí být aktivní režim Thumbnails), Alt+MouseWheel: mění aktivní režim panelu (Brief, Detailed, atd.).
 • První úpravy pro Windows 7 (beta build 7000).
 • Vylepšen příkaz Help > Task List, seznam procesů je aktualizován automaticky. Během aktualizace nedojde k zapomenutí aktivní položky.
 • Opraven problém na Windows Vista, kde někdy docházelo k aktivaci špatného okna v okamžiku, kdy bylo aktivní okno s operací (Copy, Move, Delete, atd.) a tato operace se dokončila (zavřelo se její okno).
 • Dalších 50 drobných oprav a zlepšení.

Network plugin

 • Nový plugin pro procházení sítě (okolních počítačů) přímo v panelu.
 • Načítání informací o síti neblokuje panel, tedy uživatel nemusí čekat na výsledek, což oceníte obzvláště při chybách (např. vypnutý server), kdy jsou čekací doby nepříjemně dlouhé.
 • Všechny načtené informace se ukládají do dočasné paměti, odkud je plugin přednostně zobrazuje do panelu (aktuální informace zobrazí, jakmile se mu je podaří získat).
 • Během načítání informací ze sítě je zobrazený throbber (animace) v Directory line.
 • V panelu Altap Salamandera lze nyní otevřít UNC cesty ve tvaru \\server, zkuste příkaz Change Directory (Shift+F7). Zároveň je možné přejít z kořene UNC cesty (např. \\server\c) do seznamu serverem poskytovaných sdílených disků (např. \\server).

7-Zip plugin

 • Plugin aktualizován na 7-Zip verzi 4.62.
 • Vylepšena rychlost.
 • Přidána podpora pro 7z archivy komprimované pomocí BZIP2 metody.
 • Přidány ARM/PPC/SPARC/X86/IA64 kodeky do 7za.dll.
 • Přidána podpora pro 7-Zip archivy s šifrovanými názvy souborů.
 • Opraven příkaz Test Archive.

File Comparator plugin

 • Podpora pro porovnání Unicode souborů.
 • Možnost rozdělit panely horizontálně.
 • Autodektce SBCS je použita pouze pokud "Encoding of text files" je "Automatic" nebo "ASCII-8, automatic input conversion".
 • V HEX/binárním režimu je možné označit text a nakopírovat ho do schránky.

ZIP plugin

 • Podpora pro kompresi souborů o velikosti nad 4GB.
 • Podpora pro kompresi do ZIP archivů o velikosti nad 4GB.
 • Podpora pro vytváření vícesvazkových archivů se svazky o velikosti nad 4GB.
 • Podpora pro zobrazování a editování komentářů u ZIP archivů s velikostí nad 4GB nebo ZIP archivů obsahujících soubory s velikostí nad 4GB.
 • WinZIP 12.0 odmítal otevřít naše šifrované archivy komprimované s compress level 1, 2, 8 a 9.
 • Přidány šifrovací metody AES128 a AES256 pro kompresi.

PictView plugin

 • Přidána autorotace při prohlížení EXIF JPEG (usnadňuje prohlížení fotek pořízených nastojato).
 • Podpora pro snímání oken neobdélníkového tvaru.
 • Pomocí nástroje Shift-Select lze označit obdélník s volitelným poměrem stran.
 • Přidána podpora pro progressive RGB JPEGs s 1:1:1 subsampling.
 • Podpořeno čtení TIFFů s proprietární RLE kompresí HMR.
 • Přidána detekce nesmyslných pseudo-thumbnailů v EXIF JPEG.
 • Při ukládání GIF jako 32-bit PNG,RAS,TGA je zachována průhlednost.
 • Aktualizován Olympus EXIF makernote.
 • "CMYK" nebo "LAB" zobrazen v titulku okna místo 16777216 barev pro CMYK/LAB obrázky.
 • Podpora pro BLP textury používané společností Blizzard Entertainment ve World of Warcraft.
 • Shift+kolečko posouvá obsah panelu horizontálně.
 • Podpora pro horizontální posouvání obsahu panelu při naklopení kolečka myši. Oficiálně podpořeno od Windows Vista (zpráva WM_MOUSEWHEEL).
 • Rozšířena podpora pro GPS tagy a přidána podpora pro Epson makernotes v EXIF JPEG.
 • Nová stránka v konfiguraci: Tools.
 • Volba "Pipette picks colors in hexadecimal" přesunuta v konfiguraci z Advanced na Tools stránku.
 • Opraveny pády během skenování dokumentů.

Eroiica Viewer plugin

 • Drobné opravy při čtení CGM výkresů a XLS souborů vytvořených v OpenOffice.
 • Podpora pro JBIG2 kompresi v PDF dokumentech.
 • Shift+kolečko posouvá obsah panelu horizontálně.
 • Podpora pro horizontální posouvání obsahu panelu při naklopení kolečka myši. Oficiálně podpořeno od Windows Vista (zpráva WM_MOUSEWHEEL).

UNISO plugin

 • Opravena práce se soubory o velikosti nad 2GB.
 • Opraveno čtení NRG souborů včetně AudioCD.
 • Podpora pro čtení názvů skladeb a alb z AudioCD obrazů.
 • Opraveno čtení MDF souborů se sub-channel data.
 • Vylepšeno čtení UDF obrazů.
 • Podpora pro UDF 2.50 a 2.60 (Extended File Entries a Metadata Partition).
 • Podpora pro UDF Virtual Partitions.
 • Podpora pro multi-session UDF 2.50 a 2.60.

WinSCP plugin

Checksum plugin

 • Příkaz Calculate běží na pozadí, takže již není blokováno hlavní okno Altap Salamandera.
 • Podpora algoritmů SHA1 a SHA256.
 • Přidán konfigurační dialog s volbou algoritmů.

Database Viewer plugin

 • Lze měnit rozměry okna Fields.
 • Shift+kolečko posouvá obsah panelu horizontálně.
 • Podpora pro horizontální posouvání obsahu panelu při naklopení kolečka myši. Oficiálně podpořeno od Windows Vista (zpráva WM_MOUSEWHEEL).

UnMIME plugin

 • Přidána podpora pro Content-Location: je potřeba pro web-archivy.
 • Jméno souboru z Content-Disposition & Content-Location není zahozeno, pokud Content-Type následuje až za nimi.

TAR plugin

 • Opraveno rozbalování gzip archivů: pokud původní název souboru obsahoval Unix cestu (například /var/mailman/archives/private/grass5/2005-July.txt), použije se pouze název souboru. Jinak nebylo možné soubor vybalit.

UnFAT plugin

 • Opraveno čtení labelu svazku.

Renamer plugin

 • Edit controly podporují Ctrl+A (vybrat vše) a to i na starších systémech než je Vista.

Multimedia Viewer plugin

 • Opraveno čtení Bitrate a Frequency pro mpeg 2 a 2.5.

Další odkazy

Zpět na seznam změn