Seznam změn pro Altap Salamander 2.52 beta 2

Datum vydání: 21. srpna 2009

Jádro Altap Salamandera

 • Implementován Password Manager s možností chránit Vaše hesla pomocí Master Password. Pokud se obáváte neautorizovaného použití Vašeho počítače (škodlivým software nebo člověkem), použijte Master Password pro uložení Vašich hesel v šifrované podobě, pomocí AES-256 algoritmu. Pokud bude Salamanader přistupovat k takto uloženým heslům, požádá jednou za spuštění o zadání Master Password. Momentálně Password Manager používá plugin FTP Client, ale plánujeme také aktualizaci WinSCP pluginu.
 • Windows XP a Vista: volba Numerical sort upravena tak, aby výsledky řazení odpovídaly řazení v programu Průzkumník, pokud jsou zobrazeny přípony souborů.
 • Compare Directories: porovnání souborů podle obsahu je až 7x rychlejší pro soubory ležícím na jednom disku (třeba i různých svazcích).
 • Altap Salamander 2.52 je nyní zpětně kompatibilní s pluginy pro verzi 2.5 a 2.51.
 • Horizontální rolování pomocí kolečka myši detekováno pod Windows XP a 2000, pokud jsou nainstalovány Microsoft Intellipoint ovladače.
 • Odstraněn starý hack: tečka na začátku jména souboru nyní znamená oddělovač přípony. Například soubor ".txt" tak má ikonku textového souboru. Adresáře nemají příponu, text za tečkou je pouze součást názvu adresáře.
 • Lepší zpracování chybových stavů během čtení ikon ze síťových disků zabraňuje nekonečnému načítání obsahu panelu v případě, že se nepodařilo ikonu načíst.
 • Opraven výpočet šířky sloupce s příponou (volitelné) pokud byla volba Show names přepnuta na In upper case.
 • Lepší ošetření stavu nedostatku paměti, zobrazí se Abort/Retry/Ignore hlášení. Kliknutím na tlačítko Ignore lze vrátit NULL do aplikace.
 • Opraven problém s přístupem na admin sdílení na počítačích s podtržítkem v názvu počítače, například "\\comp_a\c$".
 • Vylepšeno volání externích archivátorů. Pakování a rozbalování pomocí externích archivátorů již neblokuje ostatní instance Salamandera.
 • Opraveno tažení myší bez modifikačních kláves (Shift nebo Ctrl). Pokud uživatel pomocí myši uchopil položky z file system pluginu a upustil je do okna Průzkumníka (na disk, kde je umístěn TEMP adresář), provedla se operace Move místo Copy.
 • Opraveni tažení položek s Find okna do Průzkumníka pod Windows Vista. Přesunuté položky zůstávaly v seznamu Find okna.
 • Vylepšeno načítání asociací souborů pod Windows Vista. Nově se procházejí také klíče UserChoice a OpenWithProgids.
 • Odstraněna nedávná úprava pořadí položek vstupujících do operací z context menu. Viz forum.
 • Lepší podpora pro horizontální posun v panelech: místo aktivního panelu se posouvá panel pod kurzorem myši.
 • Opraveno kreslení progress bar. Použitý font nebyl řádně inicializovaný.
 • Windows Vista: stornování UAC dotazu vedlo ke ztrátě focusu v aktivním panelu.
 • Snížena priorita hlavního threadu během volání metod context menu, abychom zabránili běhu shell extension na vyšší prioritě.
 • Opravena podpora pro ClearType v Directory a Information Line.
 • Vylepšen algoritmus pro určení barev použitých v Directory Line.
 • Opravena detekce dostupné paměti pro Bug Report.
 • Altap Salamander SDK: nový CSalamanderCryptAbstract interface (AES a SHA1 algoritmy), nový CSalamanderPNGAbstract pro čtení PNG z paměti nebo PE resources. Nový CSalamanderZLIBAbstract (ZLIB library).

Nový DiskMap plugin

 • Analyzátor místa na disku, který graficky zobrazí místo obsazené soubory ve formě vnořených obdélníků.
 • Snadno můžete identifikovat, které soubory nebo adresáře zabírají nejvíce místa.
 • Prohledává celý disk nebo uživatelem zvolený adresář (včetně podadresářů).
 • Zobrazí kontextové menu pro zvolený soubor s možností zobrazit soubor v panelu Salamandera.
 • Vytvořil Ondřej Zarevúcky, pro ukázku obrazovky navštivte Altap Salamander fórum.

Nový UnCHM plugin

 • Slouží k rozbalování Microsoft Compiled HTML Help archivů (soubory s příponou .CHM).
 • Pro rozbalování .CHM archivů používejte příkaz Unpack (Alt+F6), dokud nezavedeme Ctrl+PgDn pro otevření neasociovaného panelu v archivu.

Úprava několika pluginů

 • Všechny pluginy nyní berou v potaz přepínač Always on Top v hlavním okně Salamandera.
 • Horizontální skrolování lze vyvolat pomocí Shift+kolečko myši nebo naklápěním kolečka myši.

File Comparator plugin

 • Nová volba "Auto-Copy Selection to Clipboard".
 • Tažením myší lze přinést názvy souborů do vstupních polí v dialogu Compare Files.
 • Podpora pro konverzi Unicode textu do Normalized Form C (composite znaky převedeny na precomposed, pokud existují). Používá Normaliz.dll, pokud je nalezen. Normaliz.dll je součástí Windows Vista, MSIE7 nebo Windows Media Player 11.
 • Lepší detekce UTF16.
 • Opraveno GPF pokud soubory byly shodné po novém porovnání, ve kterém se změnily volby.
 • Špatný bigEndian endianness byl někdy použitý při UTF8 porovnání po té, co bylo použito UTF16BE nebo UTF32BE.
 • Opraveno GPF (náhodné) v režimu "Show Only Differences" pokud jediná změna byl EOL na EOF v jednom ze souborů.
 • Lepší přístup k výběru a zobrazení vybraných combining diacritics na Windows XP a novějších.
 • Uživatelem definované kódování má vyšší prioritu než BOM, UTF16, a UTF8 detekce.
 • Okno pluginu File Comparator má stejné rozměry a umístění jako hlavní okno Salamandera, včetně maximalizovaného stavu.

FTP plugin

 • Nový Password Manager se používá pro ukládání hesel ve Windows Registry. Možnost použít Master Password a silné AES-256 šifrování.
 • Podpora pro TLS FTP (známé také jako FTPS nebo FTPES with AUTH TLS). Vyžaduje knihovny libssl32.dll a libeay32.dll z OpenSSL.org. Dvě nové volby v Connect to FTP Server > Advanced: "Encrypt control connection with TLS/SSL" a "Encrypt data connections (file transfers and directory listings) with TLS/SSL".
 • Podpora pro ZLIB kompresi (MODE Z). Nová volba v Configuration > Defaults a Connect to FTP Server > Advanced: "Compress data transfers if server supports compression (MODE Z).
 • Ctrl+Kliknutí pravým tlačítkem na vstupním poli s heslem (Connect a Proxy dialogy) nabídne odkrytí hesla.
 • Listing cache a cache prohlížených souborů jsou smazány ve chvíli zavření všech FTP spojení na server.

7-ZIP plugin

 • Aktualizován na 7z 4.65 z 3.2.2009
 • Vylepšena práce s šifrovanými archivy.
 • Vylepšeno zpracování chyb při rozbalování a testování porušených archivů.

TAR plugin

 • Přidána podpora pro Debian balíčky .DEB
 • GZIP: soubory větší než 4GB před kompresí byly označené jako vadné.
 • GZIP: pokud původní jméno obsahovalo ':', je nahrazena znakem '_'.

Encrypt & Decrypt plugin

 • Odstraněno náhodné zamrzání během zavírání okna Create a Key.

Eroiica plugin

 • Přidána podpora pro Microsoft Print System Documents *.XPS.
 • Přidány nové položky v menu File: Focus, Select/Unselect, Delete.
 • Nástrojová lišta rozšířena o tlačítka Select/Unselect.
 • Opraveno uvolňování paměti na každém ZIP-based dokumentu (OpenOffice, MS Office 2k7, XPS).
 • Extrahování náhledů ze ZIP-based dokumentů bylo příliš paměťově náročné.

WinSCP plugin

Renamer plugin

 • Konfigurace: příkaz může obsahovat proměnné jako $(SalDir) nebo environment proměnné pro lepší přenositelnost Salamandera.
 • Přidána volba pro odstranění diakritiky.

Registry Editor plugin

 • Konfigurace: příkaz může obsahovat proměnné jako $(SalDir) nebo environment proměnné pro lepší přenositelnost Salamandera.

UnISO plugin

 • Přidána podpora pro Apple Hierachical File System Plus (HFS+): Hybrid UDF/HFS+, ISO/HFS+, ISO/UDF/HFS+ CD/DVD images, Apple disk image s HFS+ svazkem, Apple disk image s HFS svazkem s HFS+ svazkem uvnitř a image HFS+ svazku.
 • Lepší "normalizace" jmen (odstraněny úvodní mezery, atd.)
 • Symbolické linky jsou označeny jako linky a mají tím odpovídající icon overlay.
 • Podpořena ADC komprese.
 • Embedded BootDisk images nyní mají místo přípony .IMG novou .IMA, pro kompatibilitu s pluginem UnFAT.
 • Opravena detekce Joliet rozšíření.

PictView plugins

 • RAW data z digitálních fotoaparátů jsou nyní automaticky otáčeny na základě EXIF informací (jde o formáty DNG, CR2, NEF a ORF).

Network plugin

 • Nové volby v konfiguraci pluginu: "Show administrative shares", "Show items from My Network Places at top level directory", "Show network computers at top level directory", "Scan network on start of Salamander".
 • Opraveno získávání okolních počítačů, všechny jsou již viditelné.

DB Viewer plugin

 • Nové menu File > Other Files.
 • Přidány UTF8 a UTF16 parsery.
 • Vylepšena heuristika pro detekci separátorů v CSV souborech.

Multimedia Viewer plugin

 • Opraveno chyba pod Windows 9x na UTF16 mp3 tags.
 • Opraveno dealokace paměti na UTF8 a UTF16 mp3 tags.
 • MP3, OGG: lepší podpora pro UTF8 (MP3, OGG) a UTF16 (MP3).

UnMIME plugin

 • Opraveno vybalování názvů souborů z .MHT vytvořených pomocí MSIE7 nebo Windows 7 problem report creation tool.

Další odkazy

Zpět na seznam změn