Seznam změn pro Servant Salamander 2.5 beta 8

Datum vydání: 25. března 2005

Nové vlastnosti

 • Volby pro operace Copy a Move:
  • Zachovat atributy Archive, Compressed a Encrypted.
  • Zachovat vlastníka a práva (ne zděděná) na NTFS discích.
  • Zachovat datumy a časy adresářů.
 • Reparse points (Volume mount points, Junction points) ikony jsou zobrazovány s šipkou v levém dolním rohu.
 • Operační masky jsou kompatibilní s příkazovou řádkou Windows 2000: "a.b" + "*.*.c" = "a.b.c".
 • Příkaz Save/Load Selection: výběr lze ukládat/načítat pomocí schránky Windows místo vnitřní paměti. Tuto vlastnost lze využít pro uložení vybraných jmen do schránky nebo pro označení jmen uložených ve schránce.
 • Příkaz Make File List: lze listovat jména v archivech a souborových systémech.
 • Make File List: seznam lze uložit do schránky Windows, zobrazit ve vnitřním prohlížeči nebo uložit do souboru.
 • Make File List: dvě nové proměnné File Name Part a File Extension Part.
 • Optimalizována rychlost vykreslování a rolování ve vnitřním textovém prohlížeči.
 • Compare Directories: nová volba Compare attributes of subdirectories.
 • Čtyřnásobné urychlení Copy/Move operací se zapnutou volbou "Overwrite older and skip other".
 • Servant Salamander lze spustit i po vypršení beta verze.

FTP Client plugin

 • Tato verze FTP pluginu je pouze ukázková. To znamená, že není dokončena a stále na ní pracujeme.
 • Byl dokončen příkaz vytváření adresářů (Create Directory, kláves F7).
 • Byl dokončen příkaz pro rychlé přejmenování (Quick Rename, klávesa F2).
 • Ikonky linků na UNIX serverech se zobrazují s šipkou v levém dolním rohu.
 • Lepší podpora pro UNIX ftp servery. Podpora pro německý formát data na HP-UNIX.
 • Nejpodstatnější chybějící funkce je kopírování na FTP server (Upload). Na dokončení funkce pracujeme a uvolníme novou verzi jakmile bude dokončena.
 • Plugin podporuje aktivní i pasivní přenosový režim. Proxy servery a SSL sokety budou podpořeny v budoucnosti.
 • Otestujte prosím procházení Vašich oblíbených serverů v panelu a operace prohlíženi (View, klávesa F3), mazání (Delete, klávesa F8), změnu atributů (Change Attributes, klávesa Ctrl+F2), kopírování ze serveru neboli download (Copy, klávesa F5), vytváření adresářů (Create Directories, klávesa F7) a rychlé přejmenování (Quick Rename, klávesa F2).
 • Nedokončené volby a tlačítka jsou zakázané (šedé), vše ostatní by mělo fungovat.
 • Užijte si tuto ukázkovou verzi FTP pluginu a dejte nám vědět, pokud narazíte na cokoli divného nebo nefunkčního (mimo nedokončených funkcí popsaných výše). Děkujeme!

WinSCP plugin

 • Aktualizován na WinSCP 3.7.4.
 • Průběh každé operace na pozadí je zobrazen v odděleném okně.
 • Podpora pro IPv6.
 • Optimalizace protokolu SFTP (až do 500%).
 • Podpora pro UNC cesty.

PictView plugin

 • Nový příkaz Copy To.
 • Podpora pro FUJI digital camera RAW formát *.RAF.
 • Podpora pro MJPEG QuickTime *.MOV formát (používaný firmou Nikon... pro "videos"), extrakce pouze prvního snímku.
 • Opraven pád během ukládání 4-bitových GIFů.
 • Přidáno ukládání do 32bit PiNG.
 • Přidáno ukládání průhledné barvy do PiNG a GIF s paletou.
 • Opraveno zobrazení Adobe Photoshop PSD formátu (chybné barvy).
 • Opravena čtení porušených EXIF komentářů.

Eroiica Viewer plugin

 • Podpora pro zmenšeniny vložené v PDF souborech.
 • Zásadní vylepšení v CGM filtru.
 • Mnoho oprav v PDF, Word, HPGL, WMF, EMF filtrech.

Undelete plugin

 • Podpora pro obnovu (smazaných) šifrovaných souborů na NTFS discích.

Další odkazy

Zpět na seznam změn