Seznam změn pro Altap Salamander 3.07

Datum vydání: 28. června 2016

 • Vnitřní prohlížeč: nový příkaz Přejít na pozici v nabídce Zobrazit (Ctrl+G).
 • Podpora pro OneDrive Business účty.
 • OneDrive: opravena ikona v menu Změnit jednotku.
 • Aktualizovány cesty do OneDrive a Dropbox adresářů.
 • OpenSSL aktualizováno na verzi 1.0.2h, řešící několik bezpečnostních problémů.
 • Vylepšena podpora pro Windows 10.
 • Řada vylepšení ve zpracování vypínání Windows. Řeší problémy spojené se ztrátou konfigurace Salamandera.
 • Dokončena francouzská a holandská jazyková verze.
 • Komprimovat a Odstranit (přesunout do archivu): zakázáno pro linky na adresáře.
 • Lze odstranit junction points s atributem read-only.
 • Vyhledat soubory a adresáře: nelze ignorovat adresáře, ve kterých zahajujeme hledání.
 • Autokonfigurace archivačních programů a příkaz Vytvořit adresář: opraveny problémy s příliš dlouhými cestami.
 • Informace o disku: doplněna pole Volume mount point (Přípojný bod), Volume GUID path a Bajtů v clusteru. Pro navigaci mezi poli lze použít klávesu Tab.
 • Vypočítat obsazené místo: doplněny 64KB, 128KB a 256KB clustery.
 • K symbolickým linkům na soubory přistupujeme jako k běžným souborům.
 • Vylepšena práce se symbolickými odkazy v příkazech Převést, Vyhledat soubory a adresáře a E-mail.
 • Vyhledat soubory a adresáře a příkazový řádek: lepší zkracování dlouhých cest.
 • Vylepšen multithreadový model pluginů během zavírání pluginu, zavírání handlů nebo čekání na vynucené ukončení pluginu.
 • Ošetřena vstupní pole s názvem souborů v příkazech Kopírování a Přesouvání, Upravit nový soubor, Změnit adresář, Vytvořit adresář nebo Rychle přejmenovat (úvodní a koncové mezery a tečky).
 • Vnitřní prohlížeč: opraveno několik chyb nastávajících v situaci, pokud se právě prohlížený soubor změnil a byl znovu načten.
 • Vnitřní prohlížeč: opraveny chyby v kreslení po změně fontu.
 • Lepší řešení mazání soubor v případě, že má read-only atribut nebo je cílem více pevných odkazů.
 • Čištění starého TEMP adresáře během startu Altap Salamandera: Focus tlačítko pro zobrazení mazaných souborů v panelu.

7-Zip plugin

 • Jádro 7-Zip aktualizováno na poslední verzi 16.02. Řeší několik bezpečnostních problémů.

Plugin Kontrolní součet

 • Načítání adresářového stromu v nemodálním okně.
 • Několik optimalizací rychlosti, pluginy je nyní připravený na rozsáhlé adresáře.
 • Vylepšena detekce SVF, MD5 a SH1 formátů.

Prohlížeč databází

 • Opraveno náhodné padání v případě, že došlo ke změně zobrazeného souboru.

Plugin Šifrování dešifrování

 • Příkaz Vyčistit volné místo disku: nová metoda "Přepis nulami" vyplní volné místo nulami. Hodí se například před vytvářením bitové kopie disku, výsledný zabalený archivu bude menší.
 • Podpora pro přípojné body svazku. Lze vyčistit svazek připojený do adresáře na jiném svazku.
 • Podpora pro symbolické odkazy.
 • Upozornění pokud je detekován pokus o vyčištění souborů na SSD discích.
 • Podpora pro práci se SUBST cestami.
 • Opraveno zpracování příliš dlouhých cest.

FTP Klient plugin

 • Zvýšena rychlost stahování.
 • Vylepšeno načítání OpenSSL DLL knihoven, mělo vy řešit problém, kdy na některých systémech nejsou nalezeny.
 • Několik oprav GUI.

Internet Explorer prohlížeč

 • Zobrazuje stránky pomocí aktuálního IE prohlížeče místo Quirks režimu.
 • Podpora pro IE 11.
 • Podpora pro High DPI, GPU akcelerace.

Prohlížeč spustitelných souborů

 • Nová konfigurace prohlížeče (Možnosti > Konfigurace pluginů). Lze nastavit, které sekce budou zobrazovány.
 • Podpora pro nové subsystémy.
 • Podpora pro nové flagy v DLL Characteristics.
 • Přidán Load Configuration Directory dumper (zatím pouze pro SecurityCookie /GS).
 • Přidáno několik parserů a dumperů: resource section parser, manifest, StringFileInfo, VS_FIXEDFILEINFO, .NET assembly, CLR header, target .NET Framework.

PictView

 • Podpora pro skenování prostřednictvím WIA 1.0 z x64 verze Altap Salamandera.
 • Podpora pro skenování více stránek.
 • Opraveno několik chyb ve zpracování názvů souborů.
 • Opraveno několik chyb způsobujících pády (dlouhé názvy souborů, NULL handly, ...).

Plugin Hromadné přejmenování

 • Vylepšena stabilita: opraveno zpracování dlouhých cest.
 • Příkaz Nastavení > Posledně používaný nyní nastaví také volbu Zahrnout podadresáře.

Plugin Rozdělení a spojení souborů

 • Podpora pro symbolické odkazy.
 • Opraveno zpracování dlouhých názvů souborů.

TAR plugin

 • Vylepšena práce s GZip archivy.

Plugin Obnovení souborů a adresářů

 • Podpora pro exFAT.
 • Vylepšeno zpracování chyb.
 • Podpora pro obnovení pouze částečně obnovitelných souborů.
 • Nové volby v Undelete dialogu: Zobrazit soubory s nulovou velikostí, Zobrazit prázdné adresáře a Zobrazit metasoubory.
 • Metasoubory pro FAT a exFAT svazky.
 • Opravena chyba díky které virtuální složka Všechny smazané soubory na FAT svazích obsahovala každý unikátní název souboru pouze jednou i v případě, že bylo nalezeno více smazaných souborů stejného jména.
 • Překryvy ikon smazaných položek.
 • Opravena podpora pro NTFS sparse soubory se sparse data runs uvnitř validních data runs.
 • Implementována místní nabídka.
 • Přepracováno kódování a dekódování Data Runs.
 • NTFS: podpora pro 512B MFT resident clustery.
 • NTFS: podpora pro komprimované soubory kódované do více sparse runs uvnitř jedné komprimační jednotky.
 • NTFS: čtení Bitmap je nyní zahrnuto do zobrazení postupu operace.
 • NTFS a exFAT: zvýšena rychlost (20x) načítání bitmapy.

ZIP plugin

 • Opraveno zpracování dlouhých názvů souborů.
 • Vylepšena podpora pro zip64.
 • Opraveno zobrazování průběhu operace v případě, že se komprimovaly symbolické odkazy na soubory.

Další odkazy

Podívejte se také na seznam změn starších verzí Altap Salamander 3.
Zpět na seznam změn