Seznam změn pro Altap Salamander 3.08

Datum vydání: 27. prosince 2016

 • Knihovna OpenSSL aktualizována na verzi 1.0.2j.
 • Přejít na cíl zástupce: přidána podpora pro odkazy (spojovací body, symbolické odkazy). Příkaz byl přejmenován na Přejít na cíl zástupce nebo odkazu.
 • Nové tlačítko Ukázat v okně s chybovým hlášením v případě, že diskovou operaci nelze dokončit, protože je cesta příliš dlouhá. Kliknutím na tlačítko dojde v panelu k zobrazení souboru nebo adresáře s dlouhou cestou. Případně dojde k zobrazení souboru nebo adresáře, který by způsobil vznik příliš dlouhé cesty (např. při kopírování do dlouhé cílové cesty).
 • Při změně cesty v panelu (vložení ze schránky, změna adresáře nebo tažením myši do panelu adresáře) je případné URL přeloženo na cestu (např. file:///c|/WINDOWS na C:\WINDOWS).
 • Při vložení cesty do panelu, načtení výběru ze schránky a při tažení cesty myší do příkazové řádky nebo panelu adresáře z některých aplikací (např. Google Chrome) nefungovalo správně, protože docházelo k ořezání diakritiky v přenášených textech. Nově používáme unicode místo vícebajtových řetězců, abychom získali správné texty.
 • Tažení myší z panelu adresáře nebo z panelu informací do některých aplikací (např. Google Chrome) nefungovalo správně, protože aplikace očekávaly řetězce v UTF-8 kódování, místo aktuální kódové stránky Windows. Nově používáme pro správný přenos textů unicode.
 • Interní prohlížeč: vybraný blok lze rozšířit pomocí myši nebo klávesnice. Použijte klávesu Shift a levé tlačítko myši, kurzorové, Home a End klávesy. Podrobnosti naleznete v dokumentaci: Altap Salamander: Using Internal Viewer: Selecting Text.
 • Interní prohlížeč: příkaz Přejít na pozici si nově pamatuje poslední hodnotu volby Šestnáctkově.
 • Interní prohlížeč: popis v šestnáctkovém režimu zobrazuje posun v souboru v šestnáctkovém i dekadickém tvaru.
 • Interní prohlížeč: při kopírování bloku většího než 100MB do schránky nebo při jeho tažením myší dojde k zobrazení varování, že operace může být pomalá. Varování lze ignorovat.
 • Interní prohlížeč: několik opravených chyb.
 • Potvrzovací okno k přepsání souboru: vedle velikosti a časů souborů jsou nově zobrazovány také jejich atributy.
 • Příkazy místní nabídky: opravena ztráta fokusu po některých příkazech, které na krátký okamžik vytvářejí dočasné soubory. Takové soubory obdržely fokus a následně byly smazány.

7-Zip plugin

 • Jádro 7-Zip aktualizováno na poslední verzi 16.04.

Další odkazy

Podívejte se také na seznam změn starších verzí Altap Salamander 3.
Zpět na seznam změn