Licenční smlouva k počítačovému programu Altap Salamander.

Toto je právní smlouva ("smlouva") mezi Vámi (buď jednotlivcem nebo subjektem) a ALTAP, spol. s r.o. ("ALTAP") týkající se počítačového programu ("Program"), se kterým je tato licenční smlouva poskytována, včetně přidružených médií, tištěných materiálů a "online" nebo elektronické dokumentace. Termín "Program" se také vztahuje na veškeré aktualizace nebo upravené verze Programu, které Vám mohou být poskytnuty společností ALTAP.

Program je chráněn zákony na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví a ustanoveními mezinárodních smluv. Program je poskytován na základě licence, není prodáván. Program je navržen a dodáván jako jeden produkt, který má být na počítačích užíván jako celek. Nejste povinni používat všechny součásti Programu, avšak nejste oprávněni tyto součásti používat odděleně na různých počítačích.

Zkopírováním, instalací nebo užíváním Programu nebo jeho části přistupujete na podmínky této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, tento Program neužívejte.

PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY
Altap Salamander může obsahovat jisté přídavné komponenty ("pluginy") jako například plugin ZIP, plugin PictView nebo plugin WinSCP. Pluginy můžete instalovat a používat výhradně jen jako součást Programu. Nejste oprávněni používat pluginy jakýmkoliv dalším způsobem, například společně s jinou aplikací.

LICENCE
Program včetně pluginů lze používat zdarma pro komerční i nekomerční účely. Program lze instalovat na libovolné množství počítačů, včetně virtuálních, a používat libovolným počtem uživatelů.

DOPLŇUJÍCÍ LICENČNÍ PODMÍNKY
Program může být volně šířen za předpokladu, že distribuční balík není nijak upravován. Za kopii nebo používání Programu si nejste oprávněni účtovat žádný poplatek. V žádném případě nejste oprávněni tvrdit, že licencujete nebo prodáváte Program samotný. Distribuce Programu vás neopravňuje k jakékoliv kompenzaci ze strany společnosti ALTAP.

Program může také obsahovat komponenty třetích stran, včetně open source komponent, které jsou Vám poskytovány a licencovány na základě licenčních podmínek jednotlivých komponent (viz Third Party Software Notices v thirdpty.txt).

OMEZENÍ POUŽITÍ
Není-li zde uvedeno jinak, nejste oprávněni Program a jeho části používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, prodávat, převádět, upravovat, dekompilovat, rozkládat, provádět reverzní inženýrské práce nebo se jinak snažit zjistit zdrojový kód Programu.

VYLOUČENÍ OSTATNÍCH ZÁRUK
Tento Program je poskytnut "tak, jak je" bez jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk včetně záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti k určitému účelu. Berete na vědomí, že Program nemůže být zcela bezchybný.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost ALTAP ani její dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědni za jakékoli škody v souvislosti s touto smlouvou včetně ztráty zisku, znemožnění používání, ztráty nebo poškození dat, nepřímých, náhodných, následných nebo zvláštních škod bez ohledu na to, zda byla společnost ALTAP na možnost takových škod předem upozorněna či nikoli. Celková hmotná odpovědnost společnosti ALTAP nebo jejích dodavatelů vůči Vám na základě této smlouvy je nulová. V některých právních řádech nemusí být vyloučení nebo omezení odpovědnosti za předpokládané záruky (pokud existují) nebo za následné nebo náhodné škody povoleno; v takovém případě se na Vás výše uvedená omezení nemusí v plném rozsahu vztahovat. Můžete mít rovněž další práva, která se v různých právních řádech liší.