Altap Self-Extractor

Co je samorozbalitelný archiv a self-extractor?

Samorozbalitelný archiv je spustitelný soubor (.exe), který v sobě obsahuje celý ZIP archiv (ze kterého byl vytvořen) a program pro rozbalení archivu. Program pro rozbalení se označuje jako self-extractor.

K čemu je samorozbalitelný archiv?

Uživatel snadno vybalí soubory z archivu bez potřeby jakéhokoliv dalšího programu nebo znalosti ovládání samostatného programu pro rozbalování archivů. Samorozbalitelné archivy jsou tedy zvláště vhodné pro distribuci software začínajícím uživatelům, kteří nejsou obeznámeni se ZIP archivy. Další uplatnění naleznou, pokud je třeba přenést data na počítač, kde není nainstalován program pro rozbalení ZIP archivu.

Lze jej využít při tvorbě instalačního software?

S využitím produktu Altap Self-Extractor, lze zkomprimovat Váš instalační software. Po rozbalení instalačního software produkt Altap Self-Extractor automaticky spustí instalaci nebo provede jiný požadovaný příkaz.

Altap Self-Extractor - popis

Altap Self-Extractor je malá aplikace (spustitelná pod Windows 2000, XP, Vista a 7), která po spuštění zobrazuje jednoduchý dialog. Tento dialog umožní uživateli snadno vybrat cestu, do které se mají soubory z archivu rozbalit. Volitelně lze zobrazení tohoto dialogu potlačit. Altap Self-Extractor je plně konfigurovatelný, viz níže.

Vlastnosti

 • Plná kompatibilita s formátem ZIP archivů, včetně starších formátů.
 • Podpora zaheslovaných souborů.
 • Podpora vícesvazkových archivů.
 • Více jazykových verzí Altap Self-Extractoru.
 • Možnost spustit samorozbalitelný archiv s administrátorským oprávněním na Windows Vista (vyvolá UAC dotaz). Umožňuje rozbalit soubory i do složek chráněných proti zápisu (např. Program Files).
 • Volitelný titulek a text v hlavním okně.
 • Možnost zobrazit okénko s libovolným textem po spustění self-extractoru.
 • Možnost zobrazit speciální okénko pro dlouhé zprávy jako jsou licenční ujednání.
 • Možnost vyměnit ikonu hlavního dialogu a programu.
 • Volitelný text tlačítka "rozbalit".
 • Altap Self-Extractor může spustit program, otevřít dokument nebo http link.
 • Schopnost spustit standardní .inf soubor jako alternativu k instalačnímu programu.
 • Možnost smazání souborů v dočasném adresáři po skončení spuštěného programu.
 • Smazání souborů v dočasném adresáři i v případě, že instalační program vyvolá restart systému.
 • Schopnost čekat před smazáním dočasných souborů na jiný než spouštěný program.
 • Možnost zadat jako cílový adresář vedle aktuálního a dočasného adresáře, také adresáře jakou jsou 'Program Files', 'Windows' a 'System', anebo adresáře specifikované systémovou proměnnou či proměnnou uloženou v Registry.
 • Možnost zadat jméno podadresáře, který bude vytvořen v cílovém adresáři při rozbalování archivu.
 • Možnost zahájit vybalování automaticky, nezobrazit hlavní dialogové okénko, nezobrazit zprávu informující o úspěšnosti operace a možnost automatického přepsání souborů v cílovém adresáři.
 • Snadné a uživatelsky přívětivé prostředí pro vytváření samorozbalitelných archivů z programu Altap Salamander s využitím pluginu ZIP.
 • Možnost vytvářet samorozbalitelné archivy také z příkazové řádky (viz. Zip2Sfx).

Samotný Altap Self-Extractor je zabalený v kompaktním sfx balíčku (souboru) spolu s jazykově závislými informacemi (jako je text hlavního dialogového okénka apod.). Pro každý podporovaný jazyk existuje samostatný sfx balíček. Sfx balíčky jsou distribuovány se ZIP pluginem a s programem Zip2Sfx.

Podporované jazyky

 • Anglický
 • Český
 • Německý
 • Slovenský

Jak lze získat Altap Self-Extractor?

Altap Self-Extractor je distribuován jakou součást programu Altap Salamander, společně s programem Zip2Sfx pracujícím z příkazové řádky. Altap Salamander můžete získat na stránce Stáhnout.

Rozdíl mezi licencovanou a nelicencovanou verzí

Nelicencovanou verzi Altap Self-Extractoru můžete používat po dobu 30 dnů a to pouze pro testovací účely. Má všechny funkce a vlastnosti licencované verze. Pro neomezené vytváření a používání samorozbalitelných archivů si musíte opatřit licenci pro Altap Self-Extractor.

Altap Self-Extractor FAQ

Q: Lze upravit hlavní dialogové okénko ALTAP Self-Extractoru?
A: Ano. ZIP Plugin a Zip2Sfx poskytují volby, které umožnují měnit vzhled dialogového okénka produktu ALTAP Self-Extractor. Lze zvolit titulek okénka, text v okénku a název tlačítka, které zahájí rozbalování archivu. Dále je možné zvolit vlastní ikonu, která se zobrazí v dialogovém okénku.

Q: Je možné změnit cílový adresář po spuštění samorozbalitelného archivu, i když byl archiv vytvořen s volbou zakazující uživatelovi měnit cílový adresář nebo s volbou, která automaticky zahájí rozbalování ihned po spuštění samorozbalitelného archivu?
A: Ano. Uživatel může spustit samorozbalitelný archiv z příkazové řádky s parametrem '-s', který spustí samorozbalitelný archiv v tzv. bezpečném režimu. To umožní zobrazení hlavního dialogového okénka (i když byl archiv vytvořen s volbou potlačující zobrazení okénka) a umožní uživateli vybrat cílový adresář.

Q: Co je sfx balíček?
A: Sfx balíček je soubor, obvykle s příponou .sfx. Obsahuje spustitelný modul produktu ALTAP Self-Extractor a jazykově závislé informace, jako jsou texty v hlavním dialogovém okénku. Data z sfx balíčku jsou použita při vytváření samorozbalitelného archivu.

Q: Kde jsou sfx balíčky uložené?
A: Sfx balíčky distribuované se Zip2Sfx jsou uloženy ve stejném adresáři, jako Zip2Sfx. Sfx balíčky distribuované se ZIP pluginem pro Servant Salamander jsou uložené v adresáři "C:\Program Files\Servant Salamander 2.0\Plugins\Zip\Sfx".

Q: Je nějaký rozdíl mezi sfx balíčky distribuovanými se Zip2Sfx a balíčky distribuovanými se ZIP pluginem?
A: Ne, formát balíčků je shodný. Můžete tedy stejný balíček použít v obou programech.

Q: Bude ALTAP Self-Extractor dostupný také v jiných jazykových verzích než jen v české a anglické?
A: Ano. Plánujeme v produktu ALTAP Self-Extractor podpořit také další jazyky.


Zip2Sfx

Co je Zip2Sfx?

Zip2Sfx je program, který umožňuje z příkazové řádky vytvářet ze ZIP archivů pomocí produktu Altap Self-Extractor samorozbalitelné archivy. Zip2Sfx je součástí programu Altap Salamander a lze ho stáhnout zde.

Zip2Sfx - popis

Zip2Sfx poskytuje všechny možnosti, které nabízí plugin ZIP pro tvorbu samorozbalitelných archivů a spojuje je s výhodami programu pracujícím z příkazové řádky. Proto může být jednoduše využít v dávkových souborech, které využíváte při tvorbě Vašich instalačních programů. Zip2Sfx je plně funkční samostatný program a může být používán bez produktu Altap Salamander a jeho pluginu ZIP.

Zip2Sfx FAQ

Q: Potřebuji mít vytvořenou systémovou proměnou SFX_DEFPACKAGE?
A: Ne, to není nutné. Tato proměnná je použita pouze v případě, že neuvedete, který sfx balíček se má použít při tvorbě samorozbalitelného archivu. Pro určení sfx balíčku použijte buď parametr '-p' nebo přidejte do svého souboru s volbami pro Zip2Sfx řádku: sfxpackage="czech.sfx" kde místo czech.sfx můžete uvést libovolný sfx balíček, který chcete použít.

Q: Mohu v Zip2Sfx využít pokročilé volby produktu ALTAP Self-Extractor, jako v ZIP pluginu?
A: Ano. Všechny tyto volby můžete nastavit v souboru s volbami pro Zip2Sfx, nastavení pokročilých voleb přímo z příkazové řádky není možné. Použijte parametr '-p' k určení, který soubor s volbami se má použít. Podrobnosti o formátu souboru s volbami se dozvíte v ukázkovém souboru 'sam_cz.set' distribuovaném se Zip2Sfx.

Q: Mohu použít soubor s volbami exportovaný ze ZIP pluginu také v Zip2Sfx?
A: Ano. Zip2Sfx používá stejný formát souborů s nastavením.