Seznam změn pro Servant Salamander 2.5 beta 1

Datum vydání: 31. května 2003

Hlavní novinky

 • Operace Kopírovat, Přesouvat, Odstranit a další běží na pozadí, hlavní okno tedy není během operací blokováno.
 • V panelu lze prohlížet náhledy souborů (zmenšené obrázky).
 • Compare Directories umí porovnávat obsahy souborů a pracuje s podadresáři.
 • Plugin PictView podporuje režim zobrazení na celou obrazovku, umí otevírat další/předchozí obrázek, umí ukládat obrázky do GIF, JPG a dalších formátů, obsahuje podporu pro scannery.
 • Plugin File Comparator pro porovnání textových/binárních souborů (2 soubory vedle sebe).
 • Hledání obsahuje Refine (hledání v souborech nalezených předchozím hledáním), Append (přidání k nalezeným souborům), vyhledávání duplicitních souborů a vylepšená pokročilá kritéria hledání.
 • Plugin Registry Editor pro procházení Windows Registru v panelu.
 • Plugin Split/Combine pro rozdělování a spojování souborů.
 • Plugin FTP Search pro hledání souborů na veřejných FTP serverech.
 • Plugin Database Viewer pro prohlížení souborů DBF a CSV (hodnoty oddělené čárkou).
 • Plugin TAR nyní podporuje: TAR, TGZ, TAZ, TBZ, GZ, BZ, BZ2, Z, RPM a CPIO.
 • Prohlížení a hledání v souborech s velikosti pres 4 GB.
 • Plugin UnMIME podporuje soubory s kódováním MIME, UUEncode, XXEncode a BinHex.
 • Plugin LHA podporuje LHA/LZH archivy.
 • Mnoho dalších novinek je popsáno níže na této stránce.

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 20.5.2003

 • Připravujeme uvolnění Servant Salamander 2.5 beta 1.
 • Operace Copy, Move, Delete a další probíhají na pozadí, hlavní okno není blokováno.
 • Z archivů lze vybalovat soubory a adresáře tažením myší.
 • FTP klient - novinky: plugin bude k testování poskytnut až s další beta verzí programu Servant Salamander 2.5. V současné verzi není dokončený upload a download souborů a její testování by nemělo smysl.

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 28.2.2003

 • FTP klient - novinky: Dokončili jsme funkci keep-alive. Tato funkce slouží jako prevence proti zavření spojení ze strany FTP serveru, ke kterému dochází pokud server po delší dobu nezaznamená žádnou aktivitu klienta. Funkce pracuje ve dvou režimech: bez datového přenosu (posílá příkaz NOOP nebo PWD - rychlé, ale na většině serverů nefunguje) a s datovým přenosem (posílá příkaz NLST nebo LIST - pomalejší, ale funguje na všech serverech). Dokončili jsme paměťovou cache pro údaje o souborech a adresářích na serveru. Všechny navštívené cesty na serveru je možné znovu otevřít bez jakékoliv komunikace se serverem (Váš počítač nemusí být připojený v síti). Pokračujeme v práci na rekurzivních operacích se soubory. Je možný jakýkoliv počet současně probíhajících operací. Hlavní okno Salamandera není blokováno do dokončení operace. Každá operace může používat libovolný počet spojení se serverem. Operace s malými soubory nebo bez datových přenosů (odstraňování, změna vlastností) jsou mnohem rychlejší při využití více spojení se serverem. Každá operace se snaží dokončit co nejvíce práce bez nutnosti zásahu uživatele. To znamená, že se nepoužívají modální okna s chybovými hlášeními, automaticky se vybírá další práce, pokud ta současná nelze dokončit, automaticky se obnovuje spojení, provádí resume (pokračování ve stahování souboru od místa posledního přerušení), používání náhradních jmen souborů, atd. Operace si může vypůjčit otevřené spojení se serverem z panelu a po provedení své práce toto spojení vrátit zpět do panelu. To se hodí pro menší operace a pro servery s omezeným počtem povolených spojení z jednoho počítače.
  Pro zajímavost jsme připojili několik ukázek ze současné verze: okno s operací kopírování v základní podobě: [1], okno s operací kopírování v rozšířené podobě: [2], dialog změny vlastností: [3], okno s operací změny vlastností v rozšířené podobě: [4], řešení chyby spojení se serverem (po kliknutí na tlačítko Solve Error): [5], konfigurace standardního nastavení operací: [6].
 • Přidali jsme možnost porovnání obsahu souborů a porovnání včetně podadresářů do příkazu Compare Directories. Příkaz pro rychlé přejmenování umí pracovat i přímo v panelu (po kliknutí myši jako v Průzkumníkovi). Označené/neoznačené soubory v panelu je možné schovat. Okno hledání souborů nově obsahuje příkazy Refine (hledání mezi nalezenými soubory a adresáři), Append (přidávání k nalezeným souborům a adresářům) a Find Duplicates (hledání souborů se stejným jménem, velikostí nebo i obsahem).
 • Dokončili jsme několik často požadovaných funkcí v pluginu PictView (např. zobrazovací režim přes celou plochu monitoru (Full Screen), otevírání dalšího/předchozího obrázku z panelu nebo okna hledání souborů, ukládání do GIF, JPG a dalších formátů, příkaz na zachycení obrazovky nebo okna, podpora pro scannery).
 • Dokončili jsme plugin pro procházení Windows Registry v panelu.

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 25.10.2002

 • Dokončili jsme rozpoznávání údajů o souborech a adresářích z textů přijímaných při listování od FTP serveru. Nyní podporujeme následující typy serverů (v několika verzích): Unix, Novell Netware, VMS, MVS, IBM z/VM (CMS) a NetPresenz (MACOS). Každý typ serveru má své vlastní sloupce v panelu a svá vlastní pravidla pro rozpoznávání. Podporu pro nový typ serveru může přidat kdokoliv. Typy serverů mohou být také exportovány a importovány ze souborů, takže by přidávání podpory pro další typy serverů mělo být dost pružné. Nyní pracujeme na podpoře rekurzivních operací (jinými slovy: "včetně podadresářů") se soubory.
  Pro zajímavost jsme připojili několik ukázek ze současné verze: procházení dvou různých FTP serverů (Unix a VMS): [1], procházení MVS (IBM mainframe) serveru: [2], typy serverů v konfiguraci: [3], editování typu serveru VMS1: [4], editování pravidel pro rozpoznávání u typu serveru VMS1: [5], testování pravidel pro rozpoznávání u typu serveru IBM z/VM (CMS) na ukázce textu získaného při listování: [6].

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 30.7.2002

 • Pokračujeme ve vývoji FTP klienta. Dokončili jsme práci s cestami (změnu aktuálního adresáře, atd.) na serverech různých typů (Unix, Windows/Netware, VMS, MVS). Zvýšili jsme odolnost proti výpadku spojení během provádění operací na serveru (např. připojování, změna cesty a listování aktuálního adresáře). Při výpadku spojení dochází automaticky k jeho obnovení a opakování operace. Pokud žádná operace neprobíhá, je výpadek pouze ohlášen a před provedením další operace je nabídnuto obnovení spojení. Dokončili jsme listování aktuálního adresáře na serveru. Podporujeme jak aktivní (PORT), tak pasivní (PASV) datové spojení. Download (stažení ze serveru) a upload (uložení na server) souborů fungují stejně jako listování. Všechny problémy komunikace se serverem jsou tedy vyřešeny. Dále se budeme zabývat rozpoznáváním údajů o souborech a adresářích z textu přijatého při listování od FTP serveru (současná verze v panelu zobrazuje tento text v jediném sloupci, tento prostý režim bude zachován jen pro nepodporované servery, u kterých se rozpoznání nepodaří). Pak nás čeká přidání podpory pro rekurzivní operace (jinými slovy: "včetně podadresářů") se soubory, a to jak na popředí (blokuje panel, využívá aktuální spojení), tak na pozadí (neblokuje panel, používá nové spojení se serverem). Pro zajímavost jsme připojili několik ukázek ze současné verze: [1] [2] [3] [4].
 • Plugin PictView byl rozšířen o menu, nástrojovou lištu a možnost otáčet, ořezávat a ukládat obrázky. Ukázka nového vzhledu pluginu: [1].
 • Plugin FTP Search byl rozšířen o podporu dalších vyhledávacích služeb. V současné době jich podporuje dvanáct.
 • Plugin Offline Media Browser je plně funkční a podporuje sloučené zobrazení adresářů (hodí se pro adresáře uložené přes několik médií), získávání MP3 tagů ze souborů a offline vyhledávání souborů a adresářů.
 • Plugin Encrypt bude brzy dokončen. Bylo dokončeno skartování souborů a volného místa na disku. Pracujeme na šifrování souborů, zbývá už jen dotvořit kryptograficky kvalitní generátor náhodných čísel (podle článku uznávaného odborníka Petra Gutmanna).
 • Připravujeme nový plugin Sound Viewer, který by měl nahradit současný MP3 Viewer. Plugin bude podporovat MP3 tagy ID3v2 a další formáty (WAV, OGG a další).

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 24.4.2002

 • Pracujeme na FTP klientovi. Dokončili jsme podporu pro záznam komunikace s FTP serverem (jinak řečeno tvorbu logů) a správu těchto záznamů (ukládání na disk, do schránky, atd.). Dokončili jsme službu pro posílání uživatelských příkazů na FTP server (podpora nadstandardních služeb FTP serveru). Tato služba se bude vnitřně používat pro veškerou další komunikaci s FTP serverem. Pokračujeme v práci na rozpoznávání údajů o souborech a adresářích z textu přijatého od FTP serveru. Pro zajímavost jsme připojili několik ukázek ze současné verze: [4] [5] [6] [7] [8].
 • Plugin pro rozbalování formátů MIME, UUEncode, XXEncode a BinHex byl rozšířen o dekodér formátu yEnc (yEncoder/yDecoder for Usenet).
 • Byl zaveden příkaz Shared Directories v menu Commands. Tento příkaz zobrazí seznam sdílených adresářů. Sdílené adresáře je možné otevřít v panelu nebo jim zastavit sdílení.
 • Probíhají práce na Servant Salamander SDK. Rozhraní pro pluginy jsme rozšířili o rozhraní pro okna HyperLink, Menu, MenuBar, ToolBar, ProgressBar, tlačítka s šipkou a tlačítka pro volbu barev. Pluginy tak můžou snadno použít tato okna k vylepšení svého vzhledu.
 • Pracujeme na pluginu Offline Media Browser pro katalogizaci výměnných médií. Dokončili jsme ukládání a načítání dat média. Jde o poměrně pružný formát dat, takže je možné ukládat různá data o souborech. Např. obsah souborů (hodí se u souborů typu readme.txt), thumbnaily, tagy MP3, rozměry obrázků, atp. Tato data pak budou k dispozici pro prohlížení a hledání i bez nutnosti vložení příslušného média. Nyní pracujeme na uživatelském rozhraní pluginu.
 • Připravujeme Multimedia Viewer pro přehrávání audio a video souborů. Prohlížeč je postaven na Media Control Interface (MCI) poskytovaném operačním systémem.

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 15.2.2002

 • Z časových důvodů a díky rozsáhlým změnám v rozhraní pro pluginy nejsme v současné době schopni uvolnit nové pluginy ve verzi pro Servant Salamander 2.0. Tyto pluginy zveřejníme až s verzí 2.5, kterou vypustíme ihned po dokončení pluginu FTP klient.
 • Pokračujeme v práci na FTP klientovi. Dokončili jsme průzkum konkurenčních produktů a navrhli rozhraní a funkce FTP klienta tak, aby se co nejlépe hodil do Servant Salamandera. V současné době pracujeme na rozpoznávání údajů o souborech a adresářích z textu přijatého od FTP serveru. Každý typ FTP serveru používá jiný formát tohoto seznamu. Naším cílem je umožnit uživateli vlastní zadání popisu tohoto formátu (typů FTP serverů je příliš mnoho). Pro zajímavost jsme připojili několik ukázek ze současné verze: [1] [2] [3].
 • Byl dokončen plugin FTP Search pro hledání souborů na veřejných FTP serverech. Plugin zašle uživatelův dotaz webové službě určené k prohledávání obsahu těchto FTP serverů a zobrazí v okně nalezené soubory. Tyto soubory je pak možné stáhnout FTP klientem. Plugin je rozšiřitelný o podporu pro další webové služby.
 • Plugin UnRAR podporuje archivy RAR 3.0.
 • Plugin TAR byl rozšířen o možnost rozbalovat archivy ve formátu Z a CPIO. V současné době tedy dokáže rozbalit archivy s příponou TAR, TGZ, TAZ, TBZ, GZ, BZ, BZ2, Z, RPM a CPIO.
 • Zahájili jsme práce na pluginu pro katalogizaci výměnných médií. Uživatel načte obsah médií do databáze pluginu a později může v panelu procházet přes adresářový strom a vyhledávat soubory. Při přístupu na konkrétní soubor je požádán o vložení patřičného média.
 • Zahájili jsme práce na pluginu pro procházení Windows Registry v panelu. Plugin by měl nahradit program RegEdit. Výhodou bude možnost použít Quick Search při procházení v panelu, možnost uložit cesty do Hot Paths a kopírovat, přesouvat a mazat klíče a hodnoty jako by šlo o adresáře a soubory.
 • Nástrojové lišty lze zamknout a tím zabránit jejich nechtěnému přetažení.
 • Panely podporují dva nové režimy zobrazení: ikony a náhledy. V režimu ikon jsou zobrazeny ikony 32x32 bodů se jmény souborů a adresářů pod ikonami. V režimu náhledů jsou zobrazeny náhledy na obsah souborů. Ukázky nových režimů: [1] [2].
 • Příkazy v User Menu je nyní možné umístit do podnabídek. Také jsme podpořili spouštění spořičů obrazovky a položek ze složky Ovládací panely.
 • V nastavení programu lze zvolit jednu ze tří úrovní dovednosti uživatele (začínající, střední a pokročilý). Začínající uživatelé uvidí v nabídkách pouze nejdůležitější příkazy. Jakmile je zvládnou, mohou přejít na košatější varianty nabídek.
 • Byla znovu oživena horká klávesa Ctrl+N pro nastavení optimálních šířek sloupců v panelu. Řeší situaci, kdy sloupec s dlouhými názvy souborů odsune další sloupce za okraj obrazovky.
 • V konfiguraci byla zavedena stránka History, kde lze nastavit ukládání historií (seznamy použitých hodnot) a případně všechny historie vymazat (funguje i v pluginech).

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 13.11.2001

 • Bylo dokončeno rozhraní pro připojení pluginu typu "souborový systém". Pracujeme na pluginu FTP klient.
 • Přidaná podpora skupiny kódových stránek užívaných v Západní Evropě. Přidaná podpora skupiny kódových stránek užívaných pro cyrilici (Rusko, Ukrajina, Bulharsko, atd.).
 • Doplnění automatického rozpoznání kódové stránky souboru v prohlížečích.
 • Vnitřní prohlížeč automaticky rozpoznává typ souboru (textový nebo binární).
 • Byl dokončen plugin pro porovnání obsahu dvou souborů. Podporuje textové i binární soubory.
 • Podpora prohlížení a hledání v souborech s velikostí nad 4 GB (jen na Windows NT/2000/XP, Windows 9x/ME takové soubory nepodporují). Vnitřní prohlížeč zvládá soubory do velikosti 8 EB a příkaz Find zvládá soubory do velikosti 16 EB (maximum na platformě Win32). Servant Salamander je tedy kompletně připraven i pro práci s takto velkými soubory.
 • Zaveden příkaz Email (nabídka Files) pro snadné zaslání označených souborů elektronickou poštou. Plánujeme možnost automatické komprimace souborů před posláním (do ZIP archivů).
 • Vylepšena podpora "My Network Places" (Windows ME a 2000) - zástupci síťových disků již fungují zcela korektně.
 • Plugin PEViewer již nezobrazuje CONFIG.SYS a další textové soubory. Nechá je zobrazit vnitřnímu prohlížeči.
 • Plugin CheckVer nově podporuje připojení na internet i přes protokoly HTTP a pasivní FTP, což umožňuje použití pluginu i za firemními firewally.
 • Plugin pro prohlížení DBF a CSV (Comma Separated Values) souborů bude podporovat automatické rozpoznání oddělovače hodnot u CSV souborů.
 • Panely nástrojů byly rozšířeny o Drive Bar obsahující logické disky. Kliknutím lze změnit disk zobrazený v panelu (zjednodušení ovládání myší).
 • Příkaz Find podporuje funkci Refine (nové hledání mezi soubory nalezenými předchozím hledáním).

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 25.9.2001

 • Byl dokončen plugin UnACE 2.0, který podporuje rozbalování archivů ACE 2.0.
 • Plugin TAR byl rozšířen o možnost rozbalovat archivy ve formátu RPM. V současné době tedy dokáže rozbalit archivy s touto příponou: TAR,TGZ,GZ,TBZ,BZ,BZ2 a RPM.
 • Byl dokončen plugin Split/Combine pro rozdělování a spojování souborů. Soubory lze dělit na předdefinované velikosti médií (diskety 3.5", ZIP 100 MB, ZIP 250 MB nebo LS 120) nebo na uživatelem definované části. Díky kontrolnímu součtu (CRC32) počítanému při rozdělování souboru dokáže plugin ověřit správnost souboru vzniklého spojením jednotlivých částí. Plugin také vytváří dávkový soubor (.BAT), pomocí kterého lze rozdělený soubor spojit i bez použití Servant Salamandera. Dávkový soubor lze spustit na jakémkoliv počítači s operačním systémem MS-DOS nebo Windows.
 • Byly zahájeny práce na pluginu pro šifrování souborů a adresářů. Plugin Encrypt umožňuje komprimovat soubory a adresáře algoritmem BZIP2 a potom je šifrovat zadaným heslem. Šifrovat lze algoritmy AES (Advanced Encryption Standard, původně Rijndael; až 256 bitové klíče), BlowFish (až 448 bitové klíče) nebo 3-DES (168 bitové klíče). Jako hash funkci lze volit SHA-1, SHA-2 nebo HAVAL. Plugin zároveň podporuje skartování souborů (file shredding) a volného místa na disku podle specifikací DoD 5220.22-M (Department of Defense: NISPOM) a Peter Gutmann: Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory. Skartováním se rozumí několikanásobný přepis obsahu určitým vzorkem tak, aby původní data byla nenávratně zničena (při běžném mazání zůstává obsah souborů na médiu a soubory je možné obnovit).
 • Plugin pro prohlížení DBF souborů zároveň umožňuje prohlížet soubory ve formátu CSV (Comma Separated Values). Díky definovatelnému oddělovači sloupců je také možné prohlížet soubory, ve kterých jsou sloupce odděleny tabelátory (formát tab-delimited).

Stav práce na Servant Salamander 2.5 ke dni 30.8.2001

 • Na projektu Servant Salamander 2.5 (včetně pluginů) pracuje 7 lidí.
 • Dokončuje se rozhraní pro připojení pluginu typu "souborový systém". Prvním takovým pluginem bude FTP klient. Implementace tohoto rozhraní nám trvala několik měsíců a v porovnání s již používaným rozhraním pro prohlížeče a archivátory je řádově komplexnější. Toto rozhraní umožní pluginu zobrazit v panelu nové sloupce a vlastní ikony, nastavit obsah informační řádky, ovládat příkazovou řádku a realizovat standardní příkazy. Například příkaz Kopírovat (F5) je v pluginu FTP proveden jako download nebo upload souboru. Po FTP klientu bude následovat plugin pro procházení sítě (UNC cest) a plugin pro procházení a modifikace registry. Dalším plánovaným pluginem je přímé propojení dvou počítačů pomocí paralelního kabelu nebo TCP/IP spojení. Práce vložená do implementace rozhraní se zúročí při snadné tvorbě jednotlivých pluginů, jako v případě archivátorů a prohlížečů.
 • Zavedena podpora jazykových verzí. Všechny jazykově závislé prostředky jsou odděleny do samostatných knihoven SLG a při spouštění aplikace lze zvolit jazyk.
 • Dokončuje se software ALTAP Translator pro lokalizace do dalších jazyků a vytváření upgradů lokalizací (jsou potřeba s každým uveřejněním novější verze). Servant Salamander 2.5 bude podporovat češtinu, angličtinu a němčinu. Další překlady budou následovat od nezávislých překladatelů.
 • Pracuje se na pluginu pro porovnání obsahu dvou textových souborů. Soubory jsou souběžně zobrazeny v půleném okně s barevným rozlišením rozdílů.
 • Byl dokončen plugin pro rozbalování formátů MIME, UUEncode, XXEncode a BinHex, které se používají pro kódování souborů posílaných prostřednictvím elektronické pošty.
 • Plugin TAR podporuje rozbalování archivů BZIP2.
 • Pracuje se na pluginu pro rozbalování archivů RPM, který se používá pro distribuci software v prostředí Linuxu. (Například distribuce Red Hat.)
 • Byl dokončen plugin pro rozbalování archivů LHA/LZH.
 • Pracuje se na pluginu pro rozdělování a spojování souborů.
 • Pracuje se na pluginu pro prohlížení souborů DBF (dBase II, dBase III, dBase IV, FoxPro/FoxBase).
 • Dokončuje se plugin Eroiica pro prohlížení dokumentů XLS, DOC, RTF, PDF a PS (všechny verze Microsoft Excel a Microsoft Word).
 • Dokončuje se plugin Eroiica pro prohlížení vektorových obrázků DWG, DXF, CGM, DGN, DRW, HPGL, ME10, PICT, RIS a SAT.
 • Funkce rychlého hledání názvu v panelu byla rozšířena o možnost hledat jména odpovídající jednoduché masce, jako je test*.doc nebo *.xls.
 • Přidáno kódování IBM EBCDIC do příkazu Convert a do vnitřního prohlížeče.
 • V okně Copy/Move (F5/F6) lze jako cíl operace zadat neexistující cestu (ukončit jí zpětným lomítkem) a cesta bude během operace vytvořena.
 • Kopírování do archivů (pakování) je nezávislé na obsahu cílového panelu. Je možné kopírovat z disku do libovolného archivu bez nutnosti tento archiv otevírat v cílovém panelu.
 • Optimalizováno chování na pomalých sítových discích. K obnově panelu dochází pouze v případě změny na zobrazené cestě.
 • Základní operace (QuickRename, View/AltView, Edit a DeleteFile) umožňují pracovat s problematickými názvy souborů (problematickými pro správce souborů bez podpory Unicode).
 • Prohlížeč obrázků PictView bude rozšířen o možnost ukládání a konverze obrázků do několika základních formátů.

Další odkazy

Zpět na seznam změn