Seznam změn pro Altap Salamander 3.01

Datum vydání: 29. dubna 2014

  • Počet Adresářových zkratek zvýšen z 10 na 30. Pro přidání aktuální cesty mezi Adresářové zkratky použijte kombinaci kláves Ctrl+Shift+=. Funguje v případě, že je volná některá z pozic 11 až 30.
  • Okno Vyhledat soubory a adresáře: nový příkaz Otevřít vše vybrané (Shift+Enter). Otevře všechny vybrané soubory a adresáře.
  • Nová volba: Udržovat proměnné prostředí aktualizované na systémové hodnoty. Pokud je zvolená, Salamander čte systémové proměnné prostředí při startu a vždy když dojde k jejich změně. Proměnné prostředí zděděné od rodičovského procesu budou přepsány proměnnými ze systému. Proměnné, které v systému neexistují, zůstanou zachovány. Vypněte tuto volbu, pokud si přejete používat zděděné proměnné prostředí v běžícím Salamanderu a všech z něj spouštěných procesech.
  • Opraven problém ve Windows 8, které někdy nenalezly SALRTL9.DLL.

Plugin Checksum

  • Opraveny SHA-256 a SHA-512 pro soubory od velikosti 0x20000000 bajtů.
  • Rychlejší SHA-256 a SHA-512 algoritmus.

Plugin FTP klient

  • OpenSSL 1.0.1g s opravou pro chybu TLS heartbeat read overrun (CVE-2014-0160).

Plugin UnRAR

  • UnRAR.DLL je opět W2K kompatibilní (doplněna funkce TzSpecificLocalTimeToSystemTime).

Další odkazy

Toto je pouze menší aktualizace, podívejte se také na seznam změn pro Altap Salamander 3.0.
Zpět na seznam změn