Seznam změn pro Altap Salamander 3.02

Datum vydání: 30. května 2014

  • Shift+F3 (příkaz Otevřít Aktivní Složku) používá krátký 8.3 název, pokud je dostupný. Díky tomu lze zobrazit a zvýraznit aktuální (unicode) název v okně Průzkumník Windows.
  • Altap Salamander a pluginy jsou překládány s /DYNAMICBASE (ASLR - Address Space Layout Randomization) a /NXCOMPAT (DEP - Data Execution Prevention) nastavením (pro vyšší bezpečnost). https://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=7537
  • Opravena stará chyba, díky které se text informující o prázdném panelu vykresloval vícekrát přes sebe. https://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=7512
  • Získávání umístění OneDrive (původně SkyDrive) adresáře pod Windows 8.1 nyní funguje i v případě, že uživatel změnil výchozí cestu. https://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=7484
  • Pokud adresář Google Drive na disku neexistuje (může nastat pokud nejste přihlášeni k této službě), Google Drive položka se v nabídce Změnit jednotku a v panelu jednotek nezobrazuje.

Prohlížeč Eroiica

  • Opravena vzácně se vyskytující chyba s načítáním pfltwmf.dll při spouštění pluginu.

Prohlížeč Portable Executable

  • Textové popisky pro DLL Characteristics hodnoty: Image can be relocated at load time, Image is NX compatible, atd.

Další odkazy

Toto je pouze menší aktualizace, podívejte se také na seznam změn pro Altap Salamander 3.0.
Zpět na seznam změn